18.11.2017
<< wstecz

Dorobek literacki


Dorobek pisarski Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego w zbiorach Łochowskiej Biblioteki – porozumienie o współpracy

W dniu 30 września 2016 r. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki był gościem Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie. Pisarz zadebiutował w 2002 roku książką autobiograficzną pt. „Bąbel w kałamarzu”. Do 2016 r. wzbogacił swój dorobek pisarski o osiemnaście książek a także o ok. pięćdziesięciu biografii rodzinnych. Dziennikarz, historyk, genealog. Prezes Instytutu Genealogii, Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów. Osoba znana w Łochowie, był tu wielokrotnie… Tym razem przybył do naszej książnicy na zaproszenie dyrektor Biblioteki – Beaty Załeckiej. W ostatnim dniu września br. o godz. 13.oo, w siedzibie Biblioteki Publicznej w Łochowie, w obecności burmistrza Łochowa - Roberta Gołaszewskiego i przewodniczącego Rady Bibliotecznej – Stanisława Grądzkiego, nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy tymi instytucjami. W imieniu Biblioteki podpis pod porozumieniem złożyła Beata Załecka a w imieniu Instytutu – A.Z. Rola-Stężycki. Z tym dniem przed Biblioteką otwierają się nowe możliwości. Będzie ona mogła zaoferować swoim czytelnikom – nieodpłatnie - warsztaty dla podejmujących poszukiwania genealogiczne. Ponadto kadra naukowa Instytutu, na mocy podpisanego porozumienia, będzie udzielać pracownikom Biblioteki i Czytelnikom, też nieodpłatnie, pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych w zakresie genealogii, heraldyki. Celem tej współpracy jest prowadzenie wspólnych przedsięwzięć tematycznych, również badawczych, w zakresie działalności statutowej Biblioteki oraz udzielanie pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych, czytelnikom Biblioteki. Podejmowanie działań edukacyjnych, odnoszących się do organizacji i prowadzenia szkoleń, wykładów, wystaw i lekcji archiwistyki. zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy historycznej , propagowania osiągnięć naukowych, oraz właściwej prezentacji i wizerunku obydwu Instytucji.. Ponadto Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki wyraził chęć przekazania w formie darowizny swojego dotychczasowego dorobku literackiego – Bibliotece Publicznej w Łochowie. Książki przekazane przez A.Z.Roli - Stężyckiego zostały zgromadzone w pomieszczeniu czytelni, na wydzielonych półkach. Osoby zainteresowane tematyką tych publikacji, mogą skorzystać z przekazanych Bibliotece książek w godzinach pracy Biblioteki. Burmistrz Łochowa podziękował dyrektor Biblioteki i prezesowi Instytutu za podpisane uzgodnionej wcześniej treści porozumienia, które otwiera przed Biblioteką nowe horyzonty współpracy. Podziękował też za przekazane Bibliotece w formie darowizny książek, które – jak zauważył - ubogacą posiadany księgozbiór.

Anna
Szcześnik
inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper cheap photo paper cheap photo paper online inkjet paper for photos best inkjet paper for photos