18.11.2017
<< wstecz

Resocjalizacja historią


Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku Areszt Śledczy w Grójcu zorganizował dla cykl spotkań edukacyjnych, mających na celu zapoznanie osadzonych z historią Polski i regionu.

Wykłady przeprowadził dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, zapoznając zainteresowanych  przeszłością Polski.

Tematyka zajęć obejmowała początki państwowości polskiej, kulturę sarmacką, okres zaborów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, przyczyny i skutki II wojny światowej, oraz działania podziemia powojennego.

W zajęciach tych uczestniczyły dość liczne grupy osadzonych, podejmujących dyskusje i zainteresowanych też innymi zagadnieniami z dziejów państwa.

Organizacja tego typu  spotkań,  jest znakomitą metodą rehabilitacji i jak wynika z liczby zainteresowanych – potrzebna.

Karolina Kępska

inkjet paper inkjet photo paper inkjet paper for printer wholesale inkjet photo paper cheap photo paper cheap photo paper online inkjet paper for photos best inkjet paper for photos