29.06.2022
Zasłużył new

W Rusinowie (pow. przysuski) wiele się dzieje, a to dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu mieszkańców tej gminy. W dniu 1 maja 2022 roku, o godz. 18.oo,  właściciele zabytkowego pałacu Dembińskich w tej miejscowości, zorganizowali kolejne już spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim. Tym razem promującym swoją kolejną, drugą już roku bieżącym wydaną książką pt. Duchy Nienamierowic. Mały słownik biograficzny.     

 

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Spotkanie przy kominku

Pałac w Rusinowie pod Przysuchą, jest jednym z najpiękniejszych zabytków architektury w regionie. Wzniesiony w latach 1776 – 1786 wg projektu arch. Ferdynanda Naxa dla Urszuli z Morsztynów Dembińskiej (1745 – 1825) – starościny wolbromskiej, stał się po jej śmierci własnością jej córki Salomei – generałowej - Wielhorskiej, po której odziedziczył go syn Salomei - Józef. Od połowy XIX wieku obiekt ten często zmieniał właścicieli. Ostatnią dziedziczką pozostałości dóbr rusinowskich była Emilia z Kobylańskich Dąbrowska.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Odrzywół i okolice

Wprowadzony w lutym 2022 roku na księgarski rynek, drugi już tom Małego słownika geograficzno – historycznego i etymologicznego - tym razem odnoszący się do kolejnej jednostki administracyjnej w powiecie przysuskim - gminy Odrzywół, jest kontynuacją zaplanowanego cyklu wydawniczego, stanowiącego bez wątpienia, znakomitą pomoc naukową i dydaktyczną, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Dodać należy, że kontynuacją projektu autorskiego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Interesująca publikacja
Historia jest specyficzną dziedziną nauki. Jako taka musi i jest prawdziwa, ale jej interpretacja może ją zmieniać. Jeśli jednak dojdzie do tego jej nadinterpretacja, historię można wypaczyć. I to się niestety zdarza…
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Muzeum w Lipiu
Lipie to znana na Mazowszu Południowym miejscowość, stanowiąca przed laty dziedzictwo i gniazdo rodowe Lipskich herbu Rogala. Pierwotnie przynależna do parafii w Błędowie, od końca wieku XVI jest wsią parafialną, staraniem braci Jana i Krzysztofa Lipskich, oraz ich stryja Stanisława – właścicieli okolicznych dóbr. Fundatorem w 1599 roku pierwotnego we wsi, drewnianego kościoła był Jan Lipski. Wówczas to w roku 1601 Jan Tarnowski – biskup poznański ustanowił go kościołem parafialnym.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Kapliczki błędowskie

Błędów doczekał się pierwszej monografii. Jest nią pionierska dokumentacja fotograficzna, autorstwa Bogdana Sarwińskiego pt. Kapliczki błędowskie, odnosząca się do krzyży, kapliczek, świątków i miejsc kultu, zlokalizowanych  na obszarze parafii błędowskiej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...