29.01.2020
Lekcja historii
W dniach 20 – 22 września 2019 roku Grójec świętował 600 – letnia rocznicę praw miejskich. W każdym z dniu obchodów, miasto oferowało mieszkańcom liczne atrakcje, z których znakomita część Grójczan i Gości licznie korzystało. Organizowano też wiele lokalnych spotkań konkretnych grup zainteresowania z wybitnymi Grójczanami, a którzy to w zakresie swoich dokonań, przyczynili się do rozwoju miasta i wiedzy o nim.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Przegląd muzyczny w Chodakowie
Środowiskowe Domy Samopomocy, zorganizowane z myślą o ludziach z pewnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, są w wielu przypadkach jedyną życiową przystanią, w której pensjonariusze mogą podejmować swoje zainteresowania, zawierać przyjaźnie i realizować różne formy terapii w gabinetach prowadzonych przez wyspecjalizowanych terapeutów.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wizyta u Seniorów
W dniu 11 września 2019 roku o godz. 10.oo, Salę Klubową Dziennego Domu Seniora „SENIOR+” w Odrzywole w powiecie przysuskim, wypełnili w całości stali bywalcy tej nowo otwartej – w styczniu br. – placówki kulturalnej. Gościem ich bowiem był znany tu regionalista, autor wielu książek o regionie odrzywolskim – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Dożynki w Myślakowicach 2019
Myślakowice to niewielka wieś sołecka położona nad Pilicą, na północno – zachodniej rubieży powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół. Miejscowość istotnie niewielka, ot typowa ulicówka usytuowana na prawy brzegu Pilicy, ale to wieś szczególna, bo…zamieszkują ją niezwykle aktywni społecznie mieszkańcy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Donacja w Ratuszu
W życiu każdej społeczności zdarzają się wydarzenia ważne. Takie, które należy szczególnie zaakcentować, tym bardziej, że - jak w przypadku, o którym dalej - odnoszą się one do ludzi dobrej woli. 30 lipca 2019 roku był dniem dla Grójca wyjątkowym, tego bowiem dnia przekazano na rzecz gminy i miasta dar niezwykły, odnoszący się do dziejów regionu, w jego szczególnym aspekcie, a zawartym w zakresie ludzkiej myśli technicznej i jej artystycznego rozwoju.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Przegląd w Drzewicy
W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12.oo w Sali Widowiskowej Regionalnego Domu Kultury w Drzewicy w pow. opoczyński woj. łódzkiego, zorganizowano „II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „PODKASANA MUZA” Drzewica 2019”.
rabanwatch.com

CZYTAJ CAŁOŚĆ...