12.11.2019
Ziemianie Mazowsza
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało w dniu 20.06.2007 r. I Konferencję Naukową z cyklu: „Ziemianie Mazowsza”. Sesję pn.: „Aktywność kulturalno – oświatowa ziemian mazowieckich w XIX i XX wieku” otworzono w oddziale zlokalizowanym w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie w gminie Sońsk.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Porozumienie...
W dniu 13 lutego 2007 w Warszawie, w siedzibie Archiwum Państwowego m. st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7,Replica Hublot Watches dyrektor tej Instytucji - Ryszard Wojtkowski i dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, podpisali porozumienie o stałej współpracy naukowej w zakresie heraldyki i genealogii.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Restytucja...
W sobotę 27.01.2007 w podmiejskiej posiadłości Mirosławy i Andrzeja Rola - Stężyckich w Szczęsnej, spotkali się regionaliści grójecczyzny. Goście, to znani w lokalnych mediach - i nie tylko - ludzie pióra, popularyzatorzy wiedzy o grójecczyźnie i regionie.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Gość z Syberii
W dniach 12 – 13.11.2006 gościem Instytutu Genealogii był Wasilij Haniewicz, dyrektor - jedynego w Rosji - Muzem Historii Represji Politycznych NKWD w Tomsku. Spotkanie to zbiegło się z uczestnictwem Gościa w konferencji naukowej pn.: „Polacy na Syberii w gospodarce,administracji i nauce”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - pod patronatem Andrzeja Stelmachowskiego - w Pułtusku.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Medal w Łochowie
W dniu 11.11.2006 decyzją Kapituły Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Łochowie, odznaczony został w kategorii: „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łochowskiej” – tym najwyższym wyróżnieniem Gminy i Miasta Łochów - dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Uniwersytet Trzeciego Wieku
W dniu 12.10.2006 o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbyła się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczystość ta zamknęła dość długi okres starań o powołanie tej uczelni. Otworzyła ją dyrektorka GOK - Beata Polaczyńska.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...