29.06.2022
Nowe książki
Członek Rady Programowej Instytutu Genealogii – dr Jan Ciechanowicz – starszy wykładowca etyki, filozofii i języków obcych na wielu uczelniach, m.in.: w Wilnie, Bydgoszczy, Tarnobrzegu i Rzeszowie, jest niezwykle płodnym autorem.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Spotkanie w Warce
W dniu 19.03.2009 o godz, 17.oo w b bibliotece Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, mieszkańcy tego miasta i zaproszeni Goście spotkali się z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim, który tego dnia prezentował warecczanom swoją najnowszą publikację pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Kolejny wernisaż
W dniu 4.02.2009 o godz. 18.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury miał miejsce kolejny wernisaż fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, który w tym dniu prezentował fotografie obiektów budownictwa sakralnego w Grójeckiem.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Włocławski wernisaż
W dniu 8.01.2009 o godz. 17.oo w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku otwarta została wystawa fotografii autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, pt: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”. Autor zaprezentował tam kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii barwnych, ilustrujących obiekty budownictwa sakralnego grójecczyzny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wieczór autorski
W dniu 13.12.2007 o godz. 17.30 w siedzibie Grójeckiego Ośrodka Kultury, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, zorganizowała wieczór autorski. W tym dniu Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu - prezentował swoją najnowszą książkę pt.:”Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wystawa w Ciechanowie
W dniu 11.12.2007 o godz. 13.00 została otwarta w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wystawa pt: „W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku”, organizowana w korespondencji do I Konferencji Naukowej z cyklu: „Ziemienie Mazowsza”, która odbyła się w dniu 20.06.2007 w oddziale trenowym muzeum, w Gołotczyźnie.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...