29.06.2022
Targi Kiążki Historycznej
W dniach 29.11. - 2.12.2007 Instytut Genealogii w Grójcu prezentował swoje publikacje na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie, organizowanych w salach Klubu Garnizonowego Wojska Polskiego przy. Al. Niepodległości 141. Najnowszą pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” podpisywał autor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instututu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Powrót do korzeni
W dniu 16.10.2007 o godz., 13.oo w Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie (woj. dolnośląskie) w spotkaniu sympatyków historii rodzinnych, zorganizowanym przez dyrektorkę panią Bogusławę Mroczek i ks. Piotra Strykowskiego, uczestniczył dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Ziemianie Mazowsza
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało w dniu 20.06.2007 r. I Konferencję Naukową z cyklu: „Ziemianie Mazowsza”. Sesję pn.: „Aktywność kulturalno – oświatowa ziemian mazowieckich w XIX i XX wieku” otworzono w oddziale zlokalizowanym w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie w gminie Sońsk.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Porozumienie...
W dniu 13 lutego 2007 w Warszawie, w siedzibie Archiwum Państwowego m. st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7,Replica Hublot Watches dyrektor tej Instytucji - Ryszard Wojtkowski i dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, podpisali porozumienie o stałej współpracy naukowej w zakresie heraldyki i genealogii.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Restytucja...
W sobotę 27.01.2007 w podmiejskiej posiadłości Mirosławy i Andrzeja Rola - Stężyckich w Szczęsnej, spotkali się regionaliści grójecczyzny. Goście, to znani w lokalnych mediach - i nie tylko - ludzie pióra, popularyzatorzy wiedzy o grójecczyźnie i regionie.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Gość z Syberii
W dniach 12 – 13.11.2006 gościem Instytutu Genealogii był Wasilij Haniewicz, dyrektor - jedynego w Rosji - Muzem Historii Represji Politycznych NKWD w Tomsku. Spotkanie to zbiegło się z uczestnictwem Gościa w konferencji naukowej pn.: „Polacy na Syberii w gospodarce,administracji i nauce”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - pod patronatem Andrzeja Stelmachowskiego - w Pułtusku.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...