29.06.2022
Wieczór autorski...
W dniu 16.02.2007 o godz. 18.00, w Grójeckm Ośrodku Kultury miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Był to wieczór autorski Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – dyrektora Instytutu Genealogii w Grójcu, regionalisty, który w tym dniu prezentował swój dorobek literacki,Roger Dubuis Replica omawiając m.inn. najnowszą książkę regionalną pt. „Modrzewina. Przyroda i historia”, której jest współautorem.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Szkolne spotkania
W dniu 17.11.2006 o godz. 11.oo, wychowawcy i uczniowie klas trzecich ursynowskiej Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy, przy ul. Dembowskiego 11 w Warszawie,hublot replica watches zorganizowali spotkanie z dyrektorem Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Nowy Herbarz
W dniach 27 – 30.X.2005 na Targach Książki w Krakowie i w dniach i 25 – 27.XI.2005 na Targach Książki Historycznej w Warszawie pan Tadeusz GAJL – artysta plastyk, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii - prezentował swoje swoje kolejne dzieło z zakresu heraldyki: „Herby szlacheckie Polski porozbiorowej“.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Zakon Jaćwingów
W dniu 19.08.2006 w godz. 12.oo – 21.oo w miejscowości Kroże na litewskiej Żmudzi, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Tam bowiem w atmosferze historycznych przekazów odnoszących się do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rodzin Radziwiłłów, Strawińskich, Wołodkiewiczów i innych znanych również dziś w Polsce osobistości (...) odbyła sie kolejna już inwestytura nowych członków restytuowanego w roku 1992 Zakonu Jaćwingów.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Małe Ojczyzny
W dniu 2.12.2005 w Szkole Podstawowej w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, zorganizowano okolicznościową wieczornicę, na której to - zaproszony przez nauczycieli szkoły - dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, spotkał się z nauczycielami, uczniami i zaproszonymi Gośćmi. Spotkanie to zorganizowano w ramach programowych zadań odnoszących się do popularyzacji regionu i walorów poznawczych tzw. małej ojczyzny.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Gość z Sankt - Petersburga
W dniach 29.10. – 3.12.2005 gościł w Instytucie Genealogii członek Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego – pan Anatol Krukowski. Prowadził on – jako potomek osiadłych niegdyś w Rosji Polaków - w ramach współpracy tematycznej – kwerendę w zasobach bibliotecznych Instytutu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...