16.07.2019

Różanna 4b

26 - 425 Odrzywół, pow. przysuski

Tel/fax: 48 674 23 51
Prezes: 0 603 633 905


e-mail: instytut@instytut-genealogii.com.pl


Siedzibą Instytutu jest Różanna, miejscowość położona w odległości  90 km na południowy -zachód  od Warszawy przy trasie 727 Warszawa - Końskie. Dojazd autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie do Nowgo Miasta nad Pilicą. Czas podróży - około 2 godz.

FORMULARZ KONTAKTOWY