18.12.2018
 

Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini
POKAŻ...

Instytut Genealogii®
Polska Kapituła
Heraldyków i Genealogów

Różanna 4b
26 - 425 Odrzywół
pow. przysuski

tel. 603 633 905
instytut@instytut-genealogii.com.pl

Tadeusz Gajl


Tadeusz Gajl — ur. w Wilnie 1940, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1966). Kierowal wzornictwem w przemyśle włokienniczym w Walimiu (1965–66) i Białymstoku (BZPB „Fasty” — 1966–1974). Redaktor graficzny w miesięczniku „Kontrasty” (1974–1981),Replica Bags redaktor naczelny i graficzny w tygodniku „Plus” — (1989–1990).Wspólpracował z wieloma (m.in. Presspublika, KAW, WSiP) wydawnictwami jako grafik. Autor herbarzy „Polskie rody szlacheckie i ich herby” (Białystok 1999,panerai replica 2000, 2003) i „Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (Gdańsk 2003). Projektant herbów: województwa podlaskiego, Białegostoku, powiatów sokólskiego i siemiatyckiego, gminy Korycin, Szudziałowo, Zawady, Kobylin-Borzymy, Sejny, Miłki, Janów i wsi Poryte.
IWC replica watches https://www.iwcwatch.org

Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku

Tadeusz Gajl, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu — wydał swoją kolejną — i długo oczekiwaną przez tysiące Zainteresowanych książkę pt:\\\\\\\"Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku\\\\\\\". Jest to epokowe dzieło tematyczne, największy i najpełniej udokumentowany źródłowo — z dotychczas wydanych — herbarz,< zawierający ponad 4500 polskich herbów szlacheckich i ponad 37 000 nazwisk polskich rodzin szlacheckich.
Czytaj więcej...
Herbarz Polski

Jest to - jak dotąd - najpełniejszy herbarz polski, zawierający wszystkie dotąd znane wizerunki polskich herbów szlacheckich,wraz ze spisem nazwisk do herbów uprawnionych.
Czytaj więcej...