19.07.2018
 

Gniazda... Pałace i dwory w Grójeckiem
POKAŻ...

Instytut Genealogii®
Polska Kapituła
Heraldyków i Genealogów

Różanna 4b
26 - 425 Odrzywół
pow. przysuski

tel. 603 633 905
instytut@instytut-genealogii.com.pl

Tadeusz Gajl


Tadeusz Gajl — ur. w Wilnie 1940, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1966). Kierowal wzornictwem w przemyśle włokienniczym w Walimiu (1965–66) i Białymstoku (BZPB „Fasty” — 1966–1974). Redaktor graficzny w miesięczniku „Kontrasty” (1974–1981),Replica Bags redaktor naczelny i graficzny w tygodniku „Plus” — (1989–1990).Wspólpracował z wieloma (m.in. Presspublika, KAW, WSiP) wydawnictwami jako grafik. Autor herbarzy „Polskie rody szlacheckie i ich herby” (Białystok 1999, 2000, 2003) i „Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (Gdańsk 2003). Projektant herbów: województwa podlaskiego, Białegostoku, powiatów sokólskiego i siemiatyckiego, gminy Korycin, Szudziałowo, Zawady, Kobylin-Borzymy, Sejny, Miłki, Janów i wsi Poryte.
wholesale inkjet photo paper wholesale inkjet paper cheap inkjet paper Hotter Shoes voucher codes The White Company sale House of Fraser promo code Mesh Discount Codes

Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku

Tadeusz Gajl, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu — wydał swoją kolejną — i długo oczekiwaną przez tysiące Zainteresowanych książkę pt:\\\"Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku\\\". Jest to epokowe dzieło tematyczne, największy i najpełniej udokumentowany źródłowo — z dotychczas wydanych — herbarz,zawierający ponad 4500 polskich herbów szlacheckich i ponad 37 000 nazwisk polskich rodzin szlacheckich.
Czytaj więcej...
Herbarz Polski

Jest to - jak dotąd - najpełniejszy herbarz polski, zawierający wszystkie dotąd znane wizerunki polskich herbów szlacheckich,wraz ze spisem nazwisk do herbów uprawnionych.
Czytaj więcej...