19.01.2018

Czesław Malewski


Czesław Malewski – absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Filologii Polskiej i Wydziału Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.W latach 1991 – 1995 dyrektor Szkoły Polskiej im. J.I. Kraszewskiego tamże, w okresie 1995 – 1998 redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.http://www.eredyshop.com Nauczyciel wileńskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Autor licznych artykułów prasowych dotyczących szlachty polskiej i książek: „Cmentarz wojskowy na Antokolu w Wilnie” – 1997 – we współautorstwie z Jerzym Surwila, „Antoni Wiwulski – twórca Trzech Krzyży w Wilnie” – 2004, „Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku” – 2002, „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki”. 2005
wholesale inkjet photo paper wholesale inkjet paper inkjet photo paper manufacturersJD Sports discount code Boux Avenue vouchers Miss Selfridge codes New Look Discounts