29.06.2022
<< wstecz

Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszcziniBibliografia genealogiczna wzbogaciła się o nowe, obszerne dzieło dr Eugeniusza Czernieckiego – członka Rady Programowej Instytutu Genealogii – pt: „ Ukrainskoje sieło. Rodivnaja kniga Krasnogo i Zatiszi na biłocierkiwszczini”, wydana w 2011 roku przez oficynę Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi na Ukrainie.
         Autor bardzo precyzyjnie opisuje genealogię około stu rodzin chłopskich zamieszkałych we wsi Krasne i Zacisze pod Białą Cerkwią w kijowskiem. Wiele z tych rodzin ma bez wątpienia polskie korzenie.
         Publikacja ta jest bez wątpienia pionierską, bowiem tylko nieliczni podejmujeą się opracowywania genealogii rodzin chłopskich. Przede wszystkim z powodu braku jakichkolwiek źródeł o nich, poza – i to z wyjątkami – dokumentami metrykalnymi.
         Książka ta jest owocem kilkuletniej, żmudnej pracy badawczej Autora.