29.06.2022
<< wstecz

Herbarz polsko - rosyjskiDr Jan Ciechanowicz, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu, opublikował swoje kolejne dzielo.To dwutomowy herbarz polsko — rosyjski pt: „ Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski”. To wspaniałe kompendium wiedzy odnoszące się do rodzin i rodów polskich osiadłych na rozleglym terytorium Rosji. Prezentuje dotąd nieznane ich dzieje, wskazuje przedstawicieli uznanych w świecie nauki, polityki i wojska i prezentuje ich dorobek. Jest to znakomity podręcznik historii i lokacji rodzin polskich w zakresie dotąd nieznanym.