14.06.2021
Spotkanie w Warce
W dniu 19.03.2009 o godz, 17.oo w b bibliotece Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, mieszkańcy tego miasta i zaproszeni Goście spotkali się z Andrzejem Zygmuntem Rolą – Stężyckim, który tego dnia prezentował warecczanom swoją najnowszą publikację pt.: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Kolejny wernisaż
W dniu 4.02.2009 o godz. 18.oo w Klubie „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury miał miejsce kolejny wernisaż fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, który w tym dniu prezentował fotografie obiektów budownictwa sakralnego w Grójeckiem.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Włocławski wernisaż
W dniu 8.01.2009 o godz. 17.oo w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku otwarta została wystawa fotografii autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, pt: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”. Autor zaprezentował tam kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii barwnych, ilustrujących obiekty budownictwa sakralnego grójecczyzny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wieczór autorski
W dniu 13.12.2007 o godz. 17.30 w siedzibie Grójeckiego Ośrodka Kultury, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, zorganizowała wieczór autorski. W tym dniu Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu - prezentował swoją najnowszą książkę pt.:”Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem”.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Wystawa w Ciechanowie
W dniu 11.12.2007 o godz. 13.00 została otwarta w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wystawa pt: „W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku”, organizowana w korespondencji do I Konferencji Naukowej z cyklu: „Ziemienie Mazowsza”, która odbyła się w dniu 20.06.2007 w oddziale trenowym muzeum, w Gołotczyźnie.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Targi Kiążki Historycznej
W dniach 29.11. - 2.12.2007 Instytut Genealogii w Grójcu prezentował swoje publikacje na XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie, organizowanych w salach Klubu Garnizonowego Wojska Polskiego przy. Al. Niepodległości 141. Najnowszą pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” podpisywał autor Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instututu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...