14.06.2021
Szkolne spotkania
W dniu 17.11.2006 o godz. 11.oo, wychowawcy i uczniowie klas trzecich ursynowskiej Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy, przy ul. Dembowskiego 11 w Warszawie,hublot replica watches zorganizowali spotkanie z dyrektorem Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Nowy Herbarz
W dniach 27 – 30.X.2005 na Targach Książki w Krakowie i w dniach i 25 – 27.XI.2005 na Targach Książki Historycznej w Warszawie pan Tadeusz GAJL – artysta plastyk, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii - prezentował swoje swoje kolejne dzieło z zakresu heraldyki: „Herby szlacheckie Polski porozbiorowej“.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Zakon Jaćwingów
W dniu 19.08.2006 w godz. 12.oo – 21.oo w miejscowości Kroże na litewskiej Żmudzi, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Tam bowiem w atmosferze historycznych przekazów odnoszących się do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rodzin Radziwiłłów, Strawińskich, Wołodkiewiczów i innych znanych również dziś w Polsce osobistości (...) odbyła sie kolejna już inwestytura nowych członków restytuowanego w roku 1992 Zakonu Jaćwingów.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Małe Ojczyzny
W dniu 2.12.2005 w Szkole Podstawowej w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, zorganizowano okolicznościową wieczornicę, na której to - zaproszony przez nauczycieli szkoły - dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, spotkał się z nauczycielami, uczniami i zaproszonymi Gośćmi. Spotkanie to zorganizowano w ramach programowych zadań odnoszących się do popularyzacji regionu i walorów poznawczych tzw. małej ojczyzny.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Gość z Sankt - Petersburga
W dniach 29.10. – 3.12.2005 gościł w Instytucie Genealogii członek Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego – pan Anatol Krukowski. Prowadził on – jako potomek osiadłych niegdyś w Rosji Polaków - w ramach współpracy tematycznej – kwerendę w zasobach bibliotecznych Instytutu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Biblioteka Gminna
W dniu 23.05.2005 w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim otwarto nowy lokal Biblioteki Gminnej. Uroczystego otwarcia placówki - hublot replica w czasie okolicznościowej sesji Rady Gminy - dokonali Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski i Wójt Gminy Jasieniec - Marek Pietrzak.Sesje Rady prowadziła Bożena Szcześ, zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektorka Gminnej Biblioteki - Bożena Celejewska.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...