06.08.2021
Małe Ojczyzny
W dniu 2.12.2005 w Szkole Podstawowej w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, zorganizowano okolicznościową wieczornicę, na której to - zaproszony przez nauczycieli szkoły - dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki, spotkał się z nauczycielami, uczniami i zaproszonymi Gośćmi. Spotkanie to zorganizowano w ramach programowych zadań odnoszących się do popularyzacji regionu i walorów poznawczych tzw. małej ojczyzny.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Gość z Sankt - Petersburga
W dniach 29.10. – 3.12.2005 gościł w Instytucie Genealogii członek Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego – pan Anatol Krukowski. Prowadził on – jako potomek osiadłych niegdyś w Rosji Polaków - w ramach współpracy tematycznej – kwerendę w zasobach bibliotecznych Instytutu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Biblioteka Gminna
W dniu 23.05.2005 w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim otwarto nowy lokal Biblioteki Gminnej. Uroczystego otwarcia placówki - hublot replica w czasie okolicznościowej sesji Rady Gminy - dokonali Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski i Wójt Gminy Jasieniec - Marek Pietrzak.Sesje Rady prowadziła Bożena Szcześ, zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektorka Gminnej Biblioteki - Bożena Celejewska.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Port Wojenny Gdynia
W dniu 25.10.2004 w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się niecodzienna uroczystość. Niektórych członków Załogi, Dowództwa Floty i Gości Fregaty Rakietowej ORP "Generał Tadeusz Kościuszko" (największa polska jednostka - dar Marynarki USA) udekorowano Odznaką Honorową Okrętu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Konferencja naukowa
W dniu 30.04.2005 Królewski Zwiazek Szlachty Litewskiej zorganizował na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie konferencję naukową pod hasłem: "Bajorijos savastis" (Swoistość szlachty), na Breitling replica watches ktorej referat pt:" Kultura szlachecka" wygłosił Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki - dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Kurier Południowy
Człowiek renesansu. Spotkanie z dyrektorem Instytutu Genealogii – Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim, historykiem, genealogiem i heraldykiem odbyło się 18 marca w muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Spotkanie było zorganizowane przez starostę Mirosława Maliszewskiego i dyrektor muzeum Iwonę Stefania.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...