09.08.2022
Dożynki w Myślakowicach 2019
Myślakowice to niewielka wieś sołecka położona nad Pilicą, na północno – zachodniej rubieży powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół. Miejscowość istotnie niewielka, ot typowa ulicówka usytuowana na prawy brzegu Pilicy, ale to wieś szczególna, bo…zamieszkują ją niezwykle aktywni społecznie mieszkańcy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Donacja w Ratuszu
W życiu każdej społeczności zdarzają się wydarzenia ważne. Takie, które należy szczególnie zaakcentować, tym bardziej, że - jak w przypadku, o którym dalej - odnoszą się one do ludzi dobrej woli. 30 lipca 2019 roku był dniem dla Grójca wyjątkowym, tego bowiem dnia przekazano na rzecz gminy i miasta dar niezwykły, odnoszący się do dziejów regionu, w jego szczególnym aspekcie, a zawartym w zakresie ludzkiej myśli technicznej i jej artystycznego rozwoju.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Przegląd w Drzewicy
W dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 12.oo w Sali Widowiskowej Regionalnego Domu Kultury w Drzewicy w pow. opoczyński woj. łódzkiego, zorganizowano „II Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „PODKASANA MUZA” Drzewica 2019”.
rabanwatch.com

CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wycieczka w nieznane
Sobota 8 czerwca 2019 roku była dla 50 – osobowej grupy mieszkańców Grójca i okolic, dniem Wielkiej Przygody. Tego bowiem dna liczni członkowie grupy parafialnej prowadzonej przez ks. kanonika Zbigniewa Sucheckiego - proboszcza grójeckiej parafii p.w. św. Mikołaja i dziekana grójeckiego - uczestniczyła w zorganizowanej wycieczce autokarowej. Program przygotował i wycieczkę prowadził Andrzej Zygmunt Rola - Stężycki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

20 – lecie Powiatu Grójeckiego
W dniu 4 czerwca 2019 roku - w 30 rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku - w Sali Konferencyjnej Centrum Edukacyjno – Muzealnym Muzeum im gen. Kazimierza Pułaskiego w Warce miała miejsce wielka rocznicowa uroczystość. Na zaproszenie Starosty grójeckiego - Krzysztofa Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Powiatu - Janusza Karbowiaka przybyli wszyscy Starostwie sześciu Kadencji Rady Powiatu, Wicestarostowie, Członkowie Zarządu, Radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, a także zaproszeni goście.
CZYTAJ CAŁOŚĆ...
Wernisaż w Lipinach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach w gminie Odrzywół, jest jedną z nielicznych szkół w Polsce o tym charakterze i zapewne jedyną, która w kilku szkołach o różnych profilach, kształci też młodzież w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

CZYTAJ CAŁOŚĆ...