29.06.2022
<< wstecz

Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji RadomskiejNa rynku księgarskim ukazał się kolejny bestseller regionalny Andrzeja Zygmunta Roli - Stężyckiego pt.: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”.

Ten niestrudzony regionalista prezentuje tym razem doskonale wydany przez Instytut Genealogii album fotograficzny, odnoszący się do kilkudziesięciu obiektów budownictwa sakralnego w dekanacie drzewickim, położonych na obszarze gmin: Drzewica w powiecie opoczyńskim, Klwów, Odrzywół i Rusinów w powiecie przysuskim, oraz Nowe Miasto n/Pilicą w grójeckim.

To region tkwiący kulturowo w opoczyńskiem, ale bezpośrednio przyległy do południowo – zachodniej Grójecczyzny.

Autor znakomicie porusza się po meandrach historii regionu, omawia poszczególne obiekty, przybliża ich detale i bryluje w dość skomplikowanej terminologii architektury. Równocześnie odnosząc się do odległej historii regionu, sadowi obiekty wśród konkretnych rodów i rodzin, mających wpływ także na współczesną lokację regionu.

Album wydrukowany w znanej oficynie Księży Werbistów w woj.  kujawsko – pomorskim, jest także znakomitym okazem sztuki drukarskiej. Zaprojektowany przez znanego grafika włocławskiego Janusza Nowierskiego - stałego współpracownika Instytutu Genalogii – jest publikacją niszową i efemerydalną, dlatego też – z uwagi na charakter i region - rzadką. Tym bardziej cenną, że jest on jednocześnie interesującym przewodnikiem po opisywanym terenie. Jest też kolejnym albumem z serii regionaliów.

Redaktorem wydania jest Karolina Kępska.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki przybliża zainteresowanym dziejami Grójecczyzny i region sąsiedni, równie interesujący kulturowo. Cieszy to, że przybywa Czytelnikom kolejnych opracowań. Słowa uznania należą się także Autorowi, który z wielkim wysiłkiem – także finansowym – realizuje jakże pozytywne przedsięwzięcia publicystyczne.

Album ten jest drugą wydaną w tym roku publikacją Autora i – jak on sam zapewnia – nie ostatnią, bowiem w przygotowaniu czeka na wydanie - kolejna.