Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki

ANDRZEJ ZYGMUNT ROLA-STĘŻYCKI (ur. 1945) – wywodzący się z Grójca publicysta, dziennikarz, historyk i genealog o ugruntowanym dorobku. Członek Związku Literatów na Mazowszu, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego. Współpracownik wielu instytucji naukowych. Regionalista specjalizujący się w głównie w dziejach Mazowsza Południowego.
Z dziennikarstwem związany od 1974 roku. Publikował w prasie warszawskiej oraz regionalnej, w takich periodykach, jak: Radomir – informator turystyczno-krajoznawczy Z.W. PTTK w Radomiu, Tygodnik Radomski, Gazeta Grójecka, Kurier Grójecki, Gazeta Ludowa (organ PSL), Odcienie, Międzynami i miesięczniki Ryckie w Rykach, Życie Żyrardowa. Verbum Nobile – organ Związku Szlachty Polskiej, Kolekcjoner Włocławski, Pro Memoria – kwartalnik historyczny, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, Pomost – Miesięcznik Polonii Amerykańskiej i Dziennik Związkowy w Chicago (USA), PRO FIDE REGE et LEGE, Gazeta Powiatowa – w Legionowie, Narrator w Chełmnie, Wieści Węgrowskie, Gazeta Łochowska, Teka Extra w Czeladzi, Nasza Ziemia Odżywolska, Głos Weterana i Rezerwisty – organ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Echo Przysuskie, Ziemia Przysuska, Głos Przysuski, Znad Drzewiczki i Głos z serca Polski. Od 2000 roku stale współpracuje z Okolicą. Gazetą Południowego Mazowsza.
Fotograf – autor wielu wystaw fotograficznych odnoszących się do Grójeckiego, prezentowanych w różnych regionach Polski.
Autor 35 książek, ponad 100 monografii genealogicznych i 400 obszernych artykułów z zakresu historii Polski, regionu, genealogii i krajoznawstwa. Także wielu referatów naukowych z dziejów ziemiaństwa mazowieckiego, publikowanych w Zeszytach Zambrowskich, ciechanowskich Zeszytach Literackich i wydawnictwach naukowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Laureat nagród literackich Złote Pióro Związku Literatów na Mazowszu, za Książki Roku: 2018 pt. Odżywół. Gród Dobrogosta 2020 pt. Nieznamierowice. Niegdyś miasto i 2020 – Stężyccy herbu Rola. Dzieje rodziny w zarysie.
Związany działalnością społeczną i publicystyczną z Grójcem, Ciechanowem, Łochowem i Przysuchą, oraz gminami Odżywół i Rusinów w powiecie przysuskim.
Dyrektor Instytutu Genealogii. Odznaczomy m.in.: Odznaką Honorowej ORP Tadeusz Kościuszko – 2004, medalami honorowymi: Zasłużony dla powiatu grójeckiego – 2010, Pro Masovia – 2015 – za wybitne zasługi i całokształt działaności na rzecz wojwództwa mazowieckiego i Za zasługi dla gminy Grójec – 2019, oraz tytułami: Zasłużony dla gminy Odżywół – 2018, Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grójca – 2020 i Honorowy Obywatel Wsi Nieznamierowice – 2021. Posiadacz prestiżowej Odznaki Honorowej Zasłużony dla kultury polskiej – 2021. Uhonorowany przez marszałka Województwa mazowieckiego – Dyplomem Uznania, za popularyzację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców Mazowsza – 2022.

Wybrane publikacje

 1. Grójeckim traktem. Sprawy i ludzie. Nakładem Rady Miejskiej w Grójcu. Grójec 1992. ​
 2. Dzieje rodziny Stężyckich w zarysie. Nakładem autora. Grójec 1999
 3. Opowieści grójeckie. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej. Włocławek 2002, ​ISBN 83-915442-4-9
 4. Bąbel w kałamarzu. Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej. Włocławek 2002. ​ISBN 83-915442-5-7​.
 5. Gniazda… kuvarsit Pałace i dwory w Grójeckiem. Instytut Genealogii. Grójec 2007. ​ISBN 978-83-925866-0-9.​
 6. Świątynie… winreplicas Kościoły i kaplice w Grójeckiem. Instytut Genealogii. Grójec 2008. ​ ISBN 978-83-925866-8-5.​
 7. Grójeckim traktem II. Instytut Genealogii. Grójec 2009. ISBN 978-83-925866-1-6.​
 8. Grójeckie opłotki. Instytut Genealogii. Grójec 2010. ​ISBN 978-83-925866-5-4.​
 9. Słowo o Bolesławskim. Instytut Genealogii. Grójec 2010, ​ISBN 978-83-925866-2-3.​
 10. Rezydencje… ziemiańskie siedziby w Grójeckiem. Instytut Genealogii. Grójec 2010. ​ISBN 978-83-925866-3-0.​
 11. Mój Grójec. Instytut Genealogii. Kapituła Polskich Heraldyków i Genealogów. Grójec 2012, ​ISBN 978-83-925866-7-8.​
 12. Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej. Replica Watches Instytut Genealogii. Kapituła Polskich Heraldyków i Genealogów, Różanna 2012. ​ISBN 978-83-934857-0-3​.
 13. Różanna. Wieś w gminie Odrzywół. Instytut Genealogii. Kapituła Polskich Heraldyków i Genealogów. Różanna 2013, ​ISBN 978-83-934857-1-0
 14. Szlachta gniazdowa w Grójeckiem, t. I. Różanna 2014 ​ISBN 978-83-934857-7-2.​
 15. Ciekawy Grójec. Instytut Genealogii. Kapituła Polskich Heraldyków i Genealogów. Różanna 2014 ​ISBN 978-83-934857-5-8.​
 16. Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza. Polska Kapituła Heraldyków i Genealogów. Różanna 2015 ​ISBN 978-83-934857-4-1
 17. Kacałowe siedlisko. Instytut Genealogii. Różanna 2015, ​ISBN 978-83-941158-0-7.​
 18. Grójec i nie tylko. PHU Matek. Grójec 2016. ​ISBN 978-83-925238-3-3.​
 19. Przekręty historii. PHU Matek. Grójec 2016. ​ISBN 978-83-925238-2-6.​
 20. Gostomia i jej dziedzice. Instytut Genealogii. Grójec 2017. ​ISBN 978-83-925238-2-6.​
 21. Mała Wieś i jej dzieje. Pałac Mała Wieś, Sp. kom. Mała Wieś 2017. ​ISBN 978-83-948854-0-3.​
 22. Mydło i powidło. Varia. Wybór artykułów prasowych z lat 2000–2018. PHU Matek. Grójec 2018, ​ISBN 978-83-925238-4-0.​
 23. Odrzywół. Gród Dobrogosta. Instytut Genealogii. Różanna 2018, ​ISBN 978-83-941158-1-4.​
 24. Grójec i okolice. Instytut Genealogii. Odrzywół 2019. ​ISBN 978-83-941158-5-2.​
 25. Majtki babuni i inne facecje. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2019, ​ISBN 978-83-941158-7-6​.
 26. Nieznamierowice. Niegdyś miasto. Opowieść subiektywna. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2020. ​ISBN 978-83-941158-8-3
 27. Rubieże Przysuchy. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2020. ​ISBN 978–83–959321–1–3.
 28. Sady-Kolonia. Dzieje parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2021. ISBN  978- 83 – 959321 – 2 – 0.
 29. Grójec i sąsiedzi. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2021. ISBN 978 – 83 – 941158 – 9 – 0.
 30. Rusinów i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2021. ISBN 978 – 83 – 959321 – 3 – 7.
 31. Odrzywół i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2022. ISBN 978 – 83 – 959321 – 4 – 4.
 32. Duchy Nieznamierowic. Mały słownik biograficzny. Instytut Genealogii. Wola Mrokowska 2022. ISBN 978-83-959321-6-8.
 33. Stężycy herbu Rola. Dzieje rodziny w zarysie. Linia grójecka i sobienio-jeziorska. Wola Mrokowska 2022, ISBN 978-83-941158-5-1
 34. Odrzywolskie Who is Who. Mały słownik biograficzny. Wola Mrokowska 2022, ISBN 978-83-959321-7-5
 35. Ród Łabędziów w Przysuskiem i nie tylko. Wola Mrokowska 2023. ISBN 978 – 83 – 959321 – 8 – 2

Publikacje