Czesław Malewski

Czesław Malewski

Czesław Malewski – absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Filologii Polskiej Replica Handbags i Wydziału Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.W latach 1991 – 1995 dyrektor Szkoły Polskiej im. J.I. Kraszewskiego tamże, w okresie 1995 – 1998 redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”. Nauczyciel wileńskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Autor licznych artykułów prasowych dotyczących szlachty polskiej i książek: „Cmentarz wojskowy na Antokolu w Wilnie” – 1997 – we współautorstwie z Jerzym Surwila, „Antoni Wiwulski – twórca Trzech Krzyży w Wilnie” – 2004, „Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku” – www.loveasie.net 2002, „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki”. 2005
www.kuvarsit.co