Mirosław Wiśniewski

Mirosław Wiśniewski

Mirosław Wiśniewski – *15 września 1954 w Zagnańsku w woj. świętokrzyskiem. Absolwent Technikum Leśnego tamże – 1974. Długoletni pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego – leśniczy leśnictwa Podgórze w gminie Bodzentyn. Poeta, korespondent tygodnika ANGORA i Marka Koprowskiego – poety – z Działu Łączności z Czytelnikami.
Jego muzą i przewodniczką duchową w świecie poezji, jest Joanna Kulmowa – nestorka poetek polskich – której życie i dokonania wywarły poważny wpływ na osobowość, postrzeganie natury i twórczość poety.
Mirosław Wisniewski należy – bez wątpienia – IWC Replica do twórców średniego pokolenia,Swiss Replica Watches ale…znajduje się jeszcze na etapie poszukiwań. I choć poetycko sadowi się on już dość krzepko w plejadzie mu podobnych, to jego sposób wyrażania myśli, wyzwalania wrażeń i używane słownictwo, wymagają cyzelowania i obróbki. Jego poezja powoli się krystalizuje i zaczyna być już wielce indywidualna i rozpoznawalna.
Owa wieloletnia symbioza z surową naturą Gór Świętokrzyskich i samotność przeżywania wrażeń, ukształtowała jego osobowość, wyzwalając u niego umiejętność dostrzegania spraw i rzeczy przez innych niezauważanych. Te lokowane w wierszach, wyraźnie określają jego przesłanie.

Publikacje