O genealogii w Tarczynie

O popularności i potrzebie działalności Uniwersytetów III Wieku napisano już wiele. Ilość istniejących i znajdujących się w organizacji, znakomicie potwierdza słuszność tego założenia.

Wiedzy nigdy za wiele, stąd zainteresowanie, wspierane też potrzebą wzajemnej komunikacji, i wymienia poglądów.

W powiecie piaseczyńskich powstało wiele takich uczelni, bowiem podejmowane tam wykłady z różnych dziedzin, znakomicie uzupełniają wiedzę w wielu kierunkach.

Jednym z bardziej prężnych  Uniwersytetów tego typu, jest placówka zorganizowana przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie, gdzie w dniu 14.05.2024 o godz. 12.oo wygłosił wykład Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, regionalista, genealog i dyrektor Instytutu Genealogii.

Podjęty wówczas temat „Genealogia. Największe hobby świata” wzbudził wielkie zainteresowanie zebranych, bowiem wielu z nich po raz pierwszy spotkało się z zagadnieniami genealogii, będącej przecież nauką pomocniczą historii.

Zaprezentowane przez wykładowcę dokumenty, opracowania, podręczniki i metody badawcze, spowodowały zwrot w ich dotychczasowej świadomości, bowiem nie spodziewali się tego, że jest to dziedzina pozwalająca na dokształcanie się w wielu kierunkach, jak i wymagająca też pokory. Tego typu przedsięwzięcia są bowiem nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Mogą jednak – i stanowią – metodę spędzania czasu i odtwarzania dziejów rodziny.

Wykład zakończyła szeroka dyskusja, zadawano pytania i podejmowano indywidualne decyzje w sprawie kontynuacji podjętych już poszukiwań, jak i specjalistycznych konsultacji, świadcząca o potrzebie organizacji szkoleń tematycznych w tym zakresie.

 

Karolina Tomaszewska