Program

INSTYTUT GENEALOGII. Polska Kapituła Heraldyków i Genealogów – stowarzyszenie zwykłe – jest spadkobiercą działającego pod tą nazwą do września 2010 roku zakładu naukowego, prowadzącego prace badawcze z zakresu genealogii i innych – pokrewnych – nauk pomocniczych historii.

Działania – non profit – obejmują m.in.:

  • poszukiwania genealogiczne,
  • badania biograficzne, również we współpracy międzynarodowej,
  • edukację: wykłady, szkolenia, warsztaty, kursy, spotkania i sesje naukowe,
  • wydawnictwo i publicystykę, 
  • działania ochronno – zabezpieczajace – mające na celu ochronę dokumentów rodzinnych, metrykalnych i innych – znajdujących się poza zbiorami archiwów – ich rejestrację elektroniczną i archiwizację, oraz tworzenie ogólnopolskiej bazy danych odnoszącej się do rodzinoznawstwa, w każdym zakresie i rodzaju zbiorów, propagowanie i prezentacja wiedzy genealogicznej na właściwym historycznie i naukowym poziomie,
  • tłumaczenia, ekspertyzy, opinie tematyczne, konserwację dokumentów,
  • organizację zbiorów genealogicznych, biblioteki biograficznej i tematycznej,
  • heraldykę rodzinną,
  • poradnictwo i pomoc w zakresie prac projektowych dotyczących heraldycznej grafiki samorządowej.