Wykład w Lipiu…

Stowarzyszenie „Bezbłędna gmina Błędów” w Lipiu (pow. grójecki), jest jedyną w regionie i jedną z nielicznych w Polsce organizacji, realizujących niezwykle ambitne plany. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zarządu i członków, powoli staje się niezależną placówką kulturalną. Organizuje ono wiele imprez, lokujących Lipie i obszar przyległy, równolegle z innymi wyspecjalizowanymi ośrodkami o znacznie szerszym zasięgu.

Powołane tu lokalne Muzeum  Regionalne, powstałe na bazie pamiątek po Bolesławie Mazuryku –  znakomitym muzyku, nauczycielu w lokalnej szkole – twórcy znanej nie tylko w regionie młodzieżowej kapeli ludowej.

Zbiory te, wzmocnione artefaktami odnalezionymi w pozostałościach istniejących tu dawniej klasztorów Karmelitów i Brygidek, ulokowano w podziemiach dawnej plebanii, tworząc tam tematyczne kwatery, zawierające skatalogowane i opisane zbiory.

Instytucja ta –podejmując merytoryczną współpracę – doczekała się stałej opieki konserwatorskiej i jest licznie odwiedzana przez wielu zainteresowanych, wpisując się także w doroczną, a ogólnopolską uroczystość zwaną Nocą Muzeów.

Zarząd stowarzyszenia popularyzując swoje istnienie, szerzy różnorodną działalność, kulturalną i edukacyjną, organizując wiele spotkań z wieloma ludźmi kultury i różnych specjalności, na które to przybywają do Lipia zainteresowani z odległych nawet miejscowości.

W dniu 13.05.2024 o godz. 17.oo gościł w Lipiu regionalista Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, który realizując wykład pt. „Genealogia. Największe hobby świata” zaprezentował licznie tam zebranym uroki genealogii, jej meandry i metody badawcze. Przedstawił także wiele opracowań i dokumentów, wyjaśnił trudności i odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych, i odniósł się do wielu pytań wywołujących długa dyskusję

Był to bardzo interesujący wieczór, zapowiadający – wg zapewnień Pani prezes Joanki Szewczyk – cykl wykładów tematycznych tego autora.

 

Karolina Tomaszewska