Janusz Nowierski

rolex replica Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, które ukończył w 1975 roku. Komisja Departamentu Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki przyznała mu w roku 1984 dożywotnio status artysty plastyka w dziedzinie grafiki użytkowej (MKiS G-42/84). Breitling Replica Uprawia działalność twórczą z zakresu, grafiki użytkowej, malarstwa i rysunku. W latach 1976 – 1989 współpracuje z Oddziałem Toruńskim Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Sztuk Plastycznych, a w latach 1984 – 1989 z Przedsiębiorstwem Sztuka Polska. W latach 1976 – 1996 współpracuje z placówkami muzealnymi na terenie całego kraju, w szczególności z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W okresie tym projektuje i wykonuje ponad sto ekspozycji muzealnych, czasowych jak i stałych. Ekspozycją tym towarzyszą projekty wszelkiego rodzaju druków informacyjnych. Do najważniejszych realizowanych wystaw należą:

— „OŁTARZE – wystawa rzeźb Stanisława Zagajewskiego”,www.kuvarsit.co realizacja w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (1983 r.), Muzeum Etnograficzne w Warszawie (1984 r.), IWC Replica
— Ekspozycje stałe i projekt wnętrz w oddziale Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – Zbiory Sztuki (1989 r.),
— „SKARBY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ” – MZKiD Zbiory Sztuki (1991 r.),
— „BÓG, DIABEŁ I DEMONY” – Muzeum Etnograficzne w Warszawie (1993 r.),
— „MŚCICIEL SŁOWIAŃSKICH BOGÓW” – Muzeum Śląskie w Katowicach (1996 r.)
Od 1994 współpracuje z wydawnictwem i drukarnią „EXPOL” z Włocławka dla której
projektuje różnego rodzaju wydawnictwa: plakaty, kalendarze, wydawnictwa książkowe i albumowe między innymi opracował graficznie albumy:
— „KUJAWY I ZIEMIA DOBRZYŃSKA – Z RÓŻNYCH OKIEN” (1997),
— „WŁOCŁAWEK – MIASTO NA TRAKCIE” (2002),
— „DRZWI KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ” (2004),
— „UKŁONY Z WŁOCŁAWKA – karty pocztowe 1898-1945” (2005)

Janusz Nowierski jest członkiem licznych stowarzyszeń pozarządowych, których jest twórcą i pomysłodawcą.
Od 1978 roku jest członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W 1984 roku założył Stowarzyszenie Artystów Plastyków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – został mianowany w tajnym głosowaniu jako dożywotni Prezes tego Stowarzyszenia. (Stowarzyszenie zostało rozwiązane w 2000 roku). Pomimo rozwiązania Stowarzyszenia jest nadal reprezentantem środowiska artystów plastyków. W roku 2000 powołał Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej, którym kierował przez dwie kadencje (obecnie jest Prezesem Honorowym). W ramach tego Stowarzyszenia powołał organ prasowy (kwartalnik) „KOLEKCJONER ŁOCŁAWSKI”, którego jest Redaktorem Naczelnym.

W 2001 roku nawiązał współpracę z Instytutem Genealogii w Grójcu
jako projektant herbów i insygniów władzy instytucji samorządowych (miast, powiatów i gmin) Zaprojektował i opracował herby między innymi dla:
-GMINA RAWA MAZOWIECKA,
-GMINA BIAŁA RAWSKA,
-GMINA ZAKRZEW,
-POWIAT KRAPKOWICE.

Jego działalność w zakresie grafiki użytkowej to zaprojektowanie kilkuset znaków firmowych i okolicznościowych, plakatów, katalogów, książek, folderów i innych druków ulotnych.

UDZIAŁ W WYSTAWACH:

1976 — „V Sympozjum Środowisk Twórczych” – wystawa malarstwa, grafiki i fotografii; Galeria Sztuki Współczesnej w Warszawie.

1977 — „Janusz Nowierski i Józef Stolrz – malarstwo i grafika użytkowa” Klub Międzynarodowej Prasy i Książki we Włocławku.

1978 — „Janusz Nowierski – malarstwo” Klub „Krokus” we Włocławku.

— „VIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków” Muzeum Regionalne w Przemyślu.

1979 — „Druki użytkowe” – wystawa druków akcydensowych; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki we Włocławku.

— „Janusz Nowierski i Józef Stolorz – malarstwo” Galeria Sztuki Współczesnej PSP we Włocławku.

— „IX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków” Muzeum Regionalne w Przemyślu.

1980 — „Oblicz sztuki – pejzaż kujawski” – wystawa malarstwa; Galeria Prasowa w Bydgoszczy.

1981 — „X Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków” Muzeum Regionalne w Przemyślu.

— „Janusz Nowierski – grafika użytkowa” Galeria Sztuki Współczesnej PSP we Włocławku.

1984 — „XII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków” Muzeum Regionalne w Przemyślu.

1985 — „X lat plastyki włocławskiej” Galeria Dobrzyńsko Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku.

1986 — „Zabytki Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w malarstwie, grafice i rysunku” Galeria DKTK we Włocławku.

1987 — „Prowincja” – wystawa po konkursowa; Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

— „XII Biennale Plakatu Polskiego” Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach.

1988 — „Janusz Nowierski – grafika użytkowa” Galeria Sztuki Współczesnej PSP we Włocławku.

1989 — „XIII Biennale plakatu polskiego” Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach.

1990 — „Zabytki Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w malarstwie, grafice i rysunku” Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

— „Prezentacje” – wystawa prezentująca twórczość uczestników pleneru; Galeria Miejskiego Domu Kultury w Ciechocinku.

— „Prezentacje” – wystawa po plenerowa; Pijalnia Wód w Ciechocinku.

— „Plastyka Województwa Włocławskiego” Biuro Wystaw Artystycznych we Włocławku.

1991 — „Zło dobrem zwyciężaj” – ogólnopolska wystawa malarstwa i grafiki poświęcona pamięci ks. Jerzego Popieuszki; Galeria DKTK i Zbiory Sztuki MZKiD we Włocławku.

1993 — „Narody i stereotypy ` 93” – międzynarodowa wystawa plakatu; Fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

1994 — „Narody i stereotypy ` 94” – międzynarodowa wystawa plakatu; Fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

— „Triennale Plastyki Włocławskiej” Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

1995 — „Plastycy włocławscy w zbiorach Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej” PGSW we Włocławku.

— „50 lat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy” – wystawa absolwentów — Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy.

1996 — „Retrospekcja” – wystawa z okazji 20 lat istnienia Dobrzyńsko Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku;
Galeria DKTK we Włocławku.

1998 — „Logo Zalewu Włocławskiego” – wystawa po konkursowa; Urząd Wojewódzki we Włocławku.

— „Pejzaż Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” – wystawa po konkursowa; Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

1999 — „Włocławskie impresje ` 99” — wystawa po konkursowa; Galeria DKTK we Włocławku.

— „Istota rzeczy” – wystawa malarstwa i grafiki Janusza Nowierskiego; Galeria DKTK we Włocławku.

2000 — „Włocławskie impresje`2000” – wystawa po konkursowa; Galeria DKTK we Włocławku.

2001 — „Grafiki i rysunki Janusza Nowierskiego” Klub „FADO” w Aleksandrowie Kujawskim.

2002 — „Janusz Nowierski — pejzaże” Siedziba teatru „Teatr Nasz” we Włocławku.

2003 — „Nowier – kalendarze” Klub „FADO” w Aleksandrowie Kujawskim.

— „Włocławskie impresje`2003” – wystawa po konkursowa; Galeria DKTK we Włocławku

2005 — „Włocławskie impresje`2005” – wystawa po konkursowa; Galeria DKTK we Włocławku

2006 — „Dziękujemy za Twoją obecność, Ojcze Święty” Galeria DKTK we Włocławku

NAGRODY:

1984 „WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 1983”
— nagroda I stopnia — przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki
za oprawę plastyczną wystawy „OŁTARZE – rzeźby Stanisława Zagajewskiego”.
„XII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PLAKATU MUZEALNEGO I OCHRONY ZABYTKÓW”
— I nagroda – przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki, za plakat „OŁTARZE – rzeźby Stanisława Zagajewskiego,
— III nagroda – przyznana przez Generalnego Konserwatora Zabytków, za plakat
„6 BIENNALE FAJANSU WŁOCŁAWSKIEGO”,
— Nagroda specjalna – przyznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za zestaw plakatów zaprojektowanych przez Janusza Nowierskiego, a wydanych drukiem w roku 1983 przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

1985
„ZESPÓŁ KUJAWY” – konkurs na znak graficzny Zespołu Folklorystycznego „Kujawy” -I nagroda za projekt znaku graficznego

1986
„ZABYTKI KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ” -II nagroda w dziale malarstwa za obraz „Kościół w Orlu”

1996
„WŁOCŁAWKA” – konkurs na zestaw druków reklamowo-informacyjnych, organizowany przez Urząd Miasta we Włocławku
— I nagroda – przyznana przez Prezydenta Miasta Włocławka

1998
„ZALEW WŁOCŁAWSKI” – konkurs na logo reklamujące Zalew Włocławski, organizowany przez Urząd Wojewódzki we Włocławku
— I nagroda i wyróżnienie – przyznane przez Wojewodę Włocławskiego
„PEJZAŻ KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ” – konkurs malarski organizowany przez Państwową Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku
— Wyróżnienie – za obraz „Taki pejzaż”

1999
„WŁOCŁAWSKIE IMPRESJE`99” – konkurs malarsko-graficzny organizowany przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku
— III nagroda – za obraz „Obywatel”

2000
„WŁOCŁAWSKIE IMPRESJE`2000” – konkurs malarsko-graficzny organizowany przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku
— Wyróżnienie – za obraz „12 apostołów”

2003
„WŁOCŁAWSKIE IMPRESJE`2003” – konkurs malarsko-graficzny organizowany przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku
— Nagroda specjalna za walory regionalne – za obraz „Prezbiterium”

PRACE W ZBIORACH:

— Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
— Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
— Muzeum Regionalnym w Przemyślu
— Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
— Muzeum Etnograficznym w Warszawie
— Muzeum Etnograficznym w Toruniu
— Muzeum Plakatu w Wilanowie
— Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach
— Zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą