Herbarz

Herbarz

Prezentujemy wszechstronną wyszukiwarkę herbów. Jest to bardzo przydatne narzędzie – zaprojektowane przez znanego artystę plastyka i heraldyka, członka Rady Programowej Instytutu Genealogii, Tadeusza Gajl`a – pozwalające na szybkie odnalezienie poszukiwanego herbu, przy bazowaniu na jednym z elementów godła.

         Wyszukiwarka ta jest stale rozbudowywana i – jak się wydaje – jest ona obecnie jedną z najbardziej prostych w obsłudze i najlepszych tego typu na świecie.

         Polska – dość skomplikowana i nieuporządkowana – heraldyka, zwiera się w kilku tysiącach herbów, wzbogaconych odmianami. Odnalezienie poszukiwanego herbu przy zastosowaniu tradycyjnych metod, wymaga znacznego nakładu czasu. Zastosowanie zaś narzędzia, jakim jest prezentowana tu wyszukiwarka, skraca ów czas poszukiwań do minimum.

         Stałe jej uzupełnianie, dokonywana korekta i praca nad jakością sprawia, że narzędzie to staje się jednym z podstawowych używanych przez zainteresowanych tematyką heraldyczną. Stanowi też znakomite uzupełnienie publikacji tematycznych.