Ewgen Czerniecki

Ksiazki-Czerniecki

Ewgen Czerniecki – członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu – opublikował kolejne tomy swoich książek: „Liegitymowana prawobierieżna szliachta kiniec XVIII – sieredina XIX stolecia. Spisok legitymovannoj szliachty Wołynskoj Gubernii”, oraz uzupełnienie wcześniej już wydanego spisu pt: „Spisok pravobiereżnej szliachty kiniec XVIII – pierwsza połovina XIX stolecia” i „Prawobierieżna szlachta za rossijskogo panuwannia. Dżerieła, struktura stanu, rody”. To znakomite kompendia wiedzy o dotąd nieznanych polskcih rodzinach szlacheckich, osiadłych we wschodniej Ukrainie.

Publikacje