Folkowe hity…

IX Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Przytyku w powiecie radomskim, organizowany w ramach uroczystości „Kochanowski- Przystanek Wesele” w dniu 3.05.2024 r., zgromadził nie tylko lokalnych śpiewaków muzyków, ale i wielu sympatyków muzyki ludowej, na którym obecni byli także wielbiciele tego rodzaju muzyki z innych regionów.

To niezwykłe lokalne i uznane już święto, otworzyła o godz. 15.oo Anna Kosuniak – podinspektor ds. Promocji Gminy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Przytyku, po wystąpieniu której, głos zabrali burmistrz Dariusz Wołczyński  i przewodniczący Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Cezary Nowek.

Po powitaniu zebranych – członków kapel, zespołów ludowych i przybyłych na imprezę gości – rozpoczął się trwający do godz. 20.oo.koncert uczestniczących w konkursie 24 zgłoszonych na konkurs muzyków, prezentujących  tradycyjne ludowe utwory muzyczne oraz  różne konfiguracje wokalne i sceniczne.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Adolf Krzemiński – prezes Stowarzyszenia Grupa Literacka „Łuczywo” i Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu oraz wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „RENESANS”, Aleksandra Żytnicka – etnolog z Muzeum Wsi Radomskiej i Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, historyk regionalista, specjalizujący się w dziejach Mazowsza Południowego.

Przegląd zakończyło zwyczajowe wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Miejski w Przytyku i Starostwo Radomskie oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów, po czym rozpoczęła się tradycyjnie zabawa ludowa.

 

Karolina Tomaszewska