Człowiek renesansu

Kurier Południowy

ROK 5 NR 12 (90) 25 MARCA – 14 KWIETNIA 2005

Spotkanie z Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim


Spotkanie z dyrektorem Instytutu Genealogii – Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim, historykiem, genealogiem i heraldykiem odbyło się 18 marca w muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Spotkanie było zorganizowane przez starostę Mirosława Maliszewskiego i dyrektor muzeum Iwonę Stefania. [HN]

Instytut Genealogii jest jedyną w Polsce i jedną z nielicznych na świecie instytucją naukową podejmującą profesjonalne badania naukowo – badawcze w dziedzinie genealogii, dotyczące rodzinoznawstwa i dziejów rodzin. Współpracuje z wieloma zakładami naukowymi, organizacjami i towarzyszeniami tematycznymi oraz związkami wyznaniowymi. Instytut Genealogii został powołany na bazie renomowanego i jednego z najstarszych w Polsce Biura Heraldyków i Genealogii „SARMATA” w Grójcu istniejącego od 1995 roku. Działalność tej firmy, jej osiągnięcia i pozycja na rynku a także liczba kontaktów zawodowych i publikacji, spowodowały powołanie placówki naukowej o znacznie szerszym zakresie działalności. Instytut jest wiec nową pionierską placówką naukową, podejmującą prace badawcze z zakresu genealogii i innych, pokrewnych nauk pomocniczych historii. Instytut prowadzi wielokierunkowe badania tematyczne w źródłach dokumentalnych, również rękopiśmiennych, a także w bibliotekach, archiwach państwowych, kościelnych oraz urzędach i innych instytucjach uprawnionych do przechowywania i gromadzenia dokumentów w kraju i poza jego granicami.
IWC Aquatimer Replica