Dzienniki podróży

W marcu 2012 roku Instytut Genealogii wydał „Dzienniki podróży” autorstwa Andrzeja Kacały, podróżnika, wagabundy i żeglarza. Jest to godzinowa rejestracja wydarzeń przebytych na szlaku, próba kodowania wszystkiego, co interesujące. Autor jest żeglarzem, a nie publicysta, stąd może taki archaiczny nieco sposób konotacji wrażeń.

„Dzienniki…” prezentują jednak rzetelny opis spraw, ludzi i wydarzeń, przy równoczesnym i wielce osobistym odniesieniu się Autora do przezywanych sytuacji.

W ”Dziennikach …” Autor opisuje swoje podróże do interesujących zakątków całego świata.

Jest to wiarygodna relacja człowieka ciekawego świata i niezwykle interesujący dokument podparty wieloma fotografiami. O wiele ciekawszy i bardziej wymowny, niż pozbawione tekstu fotografie, czy fragmenty filmów bez narracji.

Autor określił w „dziennikach …” swoją osobowość, pozwalającą mu widzieć świat takim, jakim go w konkretnej chwili oceniał.

Dzieło to wydano w IV częściach. Ostatni – IV tom – opublikowano w lutym 2014 roku.

CZĘŚĆ I

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA.

18 czerwca – 3 lipca 2001 roku: Moskwa-UłanBator-Pekin-Katmandu-Delhi-Moskwa.

CZĘŚĆ II

ZAGFARRANCHO MUNDIAL.

21- 26 listopada 2006 roku: Argentyna, Urugwaj.

27 listopada -10 grudnia 2006 roku: Peru.

CZĘŚĆ III

AMAZONIA.

3-10 listopada 2008 roku: Brazylia.

CZĘŚĆ IV

AMAZONIA

Od Kopca Kościuszki do Góry Kościuszki.

15-28 listopada 2008 roku: Ushuaia-Canal Beagle-Cape Horn-Ushuaia.