Genealogia dla hobbystów

W dniach  15.09. – 13.10.2014   Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, zorganizowała warsztaty dla podejmujących poszukiwania genealogiczne.

Duże zainteresowanie warsztatami, gromadziło na każdych zajęciach, wielu badających dzieje własnych rodzin.

Zakres programu – w którym nie zabrakło i heraldyki –  był bardzo obszerny, a różnorodna tematyka, wywoływała ożywione dyskusje. Wspólne opracowywanie różnojęzycznych dokumentów, poznawanie specjalistycznej terminologii i nie znanych dotychczas uczestnikom zasad, sadowiących genealogię w pozycji lidera tego największego dziś światowego hobby, uświadomiło im, że genealogia jest to nie tylko zabawą, ale też bardzo odpowiedzialnym przedsięwzięciem.

Uczestników warsztatów szczególnie interesowały zagadnienia związane ze sposobami tworzenia tablic genealogicznych, metodami gromadzenia dowodów genealogicznych i etymologią nazwisk.

W trakcie zajęć, zorganizowano autokarową wycieczkę krajoznawczą w region opoczyński, której trasa i tematyka – spójna z warsztatami – dowodziła, że genealogia może być również symbiotyczną z turystyką i krajoznawstwem. Poszukiwania bowiem  wymuszają podróże, te zaś mogą być interesujące.

Warsztaty i wycieczkę prowadził Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor instytutu Genealogii.