Herb Modliszewa

W dniu 9.07.2005 we wsi Modliszewo w gminie Gniezno miała miejsce podniosła uroczystość, z udziałem licznych przedstawicieli władz samorządowych powiatu i gminy Gniezno, okolicznych sołectw, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i wielu oddziałów sąsiednich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Także mieszkańców Modliszewa, wsi sąsiednich i zaproszonych Gości. Było to wielkie wydarzenie, podczas którego poważne ceremonie, zakończono wielką feta.

W tym dniu obchodzono uroczyście 100 –letnią rocznicę powołania miejscowego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej i wprowadzenie do użytku herbu wsi Modliszewo. Współautorami projektu owego symbolu – bo tak brzmi oficjalna nazwa owego znaku – są Tadeusz Gajl i Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który jako Gość Honorowy – odsłonił ów symbol, wygłaszając przy tym – w nawiązaniu do dziejów wsi – okolicznościowe przemówienie.

Modliszewo jest pierwszą wsią w Polsce używającą symbolu w postaci herbu. Dzięki zaangażowaniu zespołu inicjatorów, procedurę zatwierdzenia symbolu przeprowadzono sprawnie, ku wielkiej satysfakcji mieszkańców wsi.