Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku

Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku

Tadeusz Gajl, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii w Grójcu — wydał swoją kolejną — i długo oczekiwaną przez tysiące Zainteresowanych książkę pt:”Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku”. Jest to epokowe dzieło tematyczne, największy i najpełniej udokumentowany źródłowo — z dotychczas wydanych — herbarz, zawierający ponad 4500 polskich herbów szlacheckich i ponad 37 000 nazwisk polskich rodzin szlacheckich. To ponadczasowy bestseller tematyczny, dzieło nie mające sobie równych. Tym cenniejszy, iż szatę graficzną projektował sam Autor, znany białostocki artysta plastyk. Miłą niespodzianką jest wzmiankowanie w treści publikacji podziękowa-nia m.inn. dla Andrzeja Zygmunta Roli — Stężyckiego, za współpracę w tworzeniu tego działa, jak i zamieszczenie logo Instytutu Genealogii w Grójcu, jako jedynego zakładu naukowego, w zakresie badań genealogiczno — heraldycznych.

One thought on “Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *