Konkurs w Jaktorowie

W dniu 9.06.2006 w Jaktorowie pow. Grodzisk Mazowiecki (tam w roku 1627 ubito ostatniego w Polsce tura) miał miejsce finał konkursu genealogicznego pn: „Poznaj swoich przodkow – drzewo genealogiczne mojego rodu” – organizowanego z okazji 580 – lecia udokumentowanej historii Jaktorowa, przez Bibliotekę Publiczną w Jaktorowie i Kancelarię Prawną „POLONIA” w Warszawie, pod patronatem Wójta Gminy Jaktorów i Rady Powiatu Grodzisk Mazowiecki. Okolicznościowy referat tematyczny pt.: „Poszukiwanie tożsamości rodzinnej” wygłosił tam Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, równoczenie przewodniczący konkursowego jury.

Efektem konkursu była prezentacja wielu znakomicie opracowanych tablic genealogicznych rodzin lokalnych, stanowiących plon wieloletniej pracy miejscowych fascynatów genealogii, wspomaganych specjalistycznie przez znanego mieszkańca Jaktorowa, mecenasa Tadeusza Murzyna. Konkurs – jak i prezentowane dzieła genealogiczne – cieszył się wielkim zainteresowaniem licznie przybyłych na finał miejszkańców Jaktorowa. Obecność ich potwierdziła celowoścć i zasadność podjęcia takiego przedsięwzięcia. Wielopokoleniowość zaś uczestników i Gości konkursu, podkreśliła także symbiozę, zażyłość i współpracę środowisk lokalnych, stanowiąc tym samym znakomity przykład właściwych – i wielce pozytywnych – relacji