Olimpiada Powiatowa

W dniu 25.01.2006 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włodawie w woj. lubelskim, miał miejsce finał I Powiatowej Olimpiady Genealogiczno – Heraldycznej. Organizatorem Konkursu było I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, a osobami prowadzącymi całość przedsięwzięcia: S.Dorota Korycińska – katachetka i Agnieszka Brzozowska – polonistka, wraz z Kołem Bibliotecznym tej szkoły, reprezentowanym przez ucznia klasy II – Sebastiana Parczewskiego. Imprezie patronowało Muzeum Zamoyskich w Kozłówce pod Lublinem, które reprezentował dyrektor Krzysztof Kornacki. Uświetniła ją zaś prezentacja regionalnych strojów ludowych i mieszczańskich, z zasobów Muzeum Regionalnego w tym mieście.

Ogłoszeniu wyników Konkursu i nagradzaniu laureatów towarzyszyły okolicznościowe przemówienia wygłoszone przez Patrona Konkursu – Krzysztofa Kornackiego, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, oraz dyrektora Instytutu Genalogii w Grójcu – Andrzeja Zygmunra Roli – Stężyckiego – gościa Organizatorów.
Całość zwieńczył interesujący wykład S. Doroty Korycińskiej, traktujący o poszukiwaniu rodzinnej przeszłości.