Port Wojenny Gdynia

W dniu 25.10.2004 w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się niecodzienna uroczystość. Niektórych członków Załogi, Dowództwa Floty i Gości Fregaty Rakietowej ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” (największa polska jednostka – dar Marynarki USA) udekorowano Odznaką Honorową Okrętu. Wśród odznaczonych byli: Tadeusz Gajl – artysta plastyk z Białegostoku- projektant Odznaki i Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – Dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – autor monografii Patrona okrętu.

Od lewej: w messie oficerskiej: kmdr ppor. Jarosław Marcinkowski – z-ca D-cy okrętu, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – Dyrektor Instytutu Genealogii, kmdr. por. Marek Poliński – dowódca okrętu. Karolina Kępska – asystentka w Instytucie Genealogii. [KK]