Promocja w Piastowie

W dniu 21 czerwca 2015 roku o godz.13.oo w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej  2 Piastowie k/Warszawy, miała miejsce – poprzedzona Mszą Św. – promocja najnowszej książki ks. kan. Dr Kazimierza Pierzchały, pt: „Siła i Honor”.

Uroczystość ta zgromadziła nie tylko licznych wiernych, ale i wielu znakomitych Gości i przyjaciół Autora, wśród których byli przedstawiciele Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, duchowieństwa, licznych  szkół wyższych,  Centralnego Zarządu Służby Więziennej, środowisk twórczych, gremiów naukowych i rodziny.

Autor jest bowiem jednym z niewielu specjalistów z zakresu pedagogiki penitencjarnej, a przez kilka lat pełnił obowiązki kapelana Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec, będąc równocześnie Rzecznikiem Prasowym Naczelnego Kapelana  Duszpasterstwa Więziennego.

Promowana książka jest autobiografią ks. Kazimierza. Zawarł w niej całe swoje dotychczasowe życie. Ilustrując  zaś teksty wieloma fotografiami  i dokumentami, dokonał swoistego podsumowania swojej pracy dydaktycznej,  naukowej i posługi religijnej.

Jest specjalistą z zakresu religii, pedagogiki i psychologii, autorem kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów tematycznych, oraz uczestnikiem wielu konferencji naukowych.

Spotkanie promocyjne na forum kościoła prowadził Adam Mazurek – prezes Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej ADAM w Warszawie. Okolicznościowe przemówienie wygłosił  wójt Gminy Kamienica w powiecie limanowskim, skąd pochodzi Autor i  dr Adam Marszałek – wydawca.

Laudum wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, autor obszernego rozdziału wprowadzającego do ksiązki pt: „Pierzchałowie w Sądeckiem”, który odniósł się  w treści obszernego wystąpienia do dziejów rodziny,  roli książki w życiu człowieka i jej współczesnej sytuacji, oraz symboliki tytułu i  grafiki  tytułowej.

Imprezę uświetnił występ folklorystycznego zespołu instrumentalno – wokalnego  „GORCE’ z Domu Kultury w Kamienicy.

Część oficjalną zakończył  zwyczajowy raut w  ogrodzie parafialnym.