W Nieznamierowicach

Nieznamierowice – niegdyś miasto w latach 1520 – 1751 – to dziś niewielka wieś sołecka i parafialna położona nad Drzewiczką w gminie Rusinów, na północno – zachodniej rubieży powiatu przysuskiego.

     Miejscowość ta położona na skrzyżowaniu dawnych traktów handlowych wiodących z Przysuchy do Odrzywołu i z Drzewicy do Klwowa, jest sympatycznym przystankiem historycznym w regionie.

Położenie, otaczająca przyroda i dzieje, sadowią wieś w gronie najbardziej atrakcyjnych, aczkolwiek Nieznamierowice nie doczekały się należnego im opracowania historycznego.

I o tym – jak i o zagadnieniach związanych z dziejami regionu – mówił w dniu 19.11.2018 roku Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, na spotkaniu z uczniami i personelem Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach, prowadzonej przez Fundację Pogodna Szkoła.

Gość – zaproszony przez dyrekcję szkoły i szefa Fundacji – Dariusza Danielczuka – odniósł się w trakcie prelekcji do dziejów regionu – w tym do sąsiedniego powiatu grójeckiego – omawiając także ludzi znanych a związanych z okolicą. Zaprezentował przy tym interesującą wizualizację, prezentując zachowane obiekty budownictwa rezydencjonalnego i sakralnego, emanujące lokalną historią.

Uczniowie tej szkoły, to bardzo wrażliwa społeczność, poszukująca pod kierunkiem wychowawców swojej tożsamości. Realizująca też rodzinne programy genealogiczne, stąd też zainteresowania i zorganizowanie spotkania tematycznego, które podsumowano etymologią nazwisk uczniów uczestniczących w prelekcji.