Wieczór literacki

             W dniu 27.04.2023 o godz. 7.oo, Salę Kinową  Domu Kultury w Przysusze wypełnili liczni mieszkańcy. Tego dnia bowiem gościem Salonu Literackiego, był bard regionu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, autor wielu książek traktujących o dziejach Mazowsza Południowego i Zapilcza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru położonego w powiecie przysuskim.

            Autor – którego przedstawiła dyrektorka Domu Kultury Ewa Retelewska  – w niezwykle interesujący sposób zaprezentował swoją drogę literacką, umiejętnie wplatając ją w  swój wielce bogaty życiorys, w którym to publicystyka stanowi jedynie jego fragment.

Przy okazji wyjaśnił dlaczego zainteresował się regionem przysuskim, ujawniając jego walory i wielce interesującą przeszłość, niestety mało upublicznioną.

Poznawanie tego obszaru, jego społeczności i faktów historycznych, jak i zapotrzebowanie na tego rodzaju informacje, spowodowało kilkunastoletni ciąg publicystyczny, w którego to efekcie powstało kilkanaście książek i ponad  100 obszernych artykułów prasowych, publikowanych nie tylko  w prasie regionalnej.

Autor z wielką swadą – nie stroniąc od dowcipów – przekazywał zebranym wiedzę o ich historycznym środowisku, podkreślając fakt jego znaczenia, w dziejach nie tylko regionu.

Prezentował wydarzenia, ludzi, sprawy  i ich związki z historią Polski.

Omówił swoją rozległą twórczość, różnorodność zainteresowań i zaprosił zebranych na swoją wystawę fotograficzną pt. Siedziby ziemiańskie. Pałace i dwory w Grójeckiem, którą zaprezentuje w Przysusze jesienią br.

To sympatyczne spotkanie wsparł mini koncert grupy śpiewaczej, kwartetu KOLEŻANKI  z Błędowa w powiecie grójeckim, prezentujący utwory  z zakresu poezji śpiewanej, folkloru i biesiady, znakomicie uzupełniając  wystąpienie Autora, czym zyskał wielkie uznanie zebranych.

Po zakończeniu spotkania można było nabyć wiele omówionych w tym dniu książek wraz z autografem.