Wielkie wydarzenie

         Wernisaż otwierający w dniu 21.10.2010 o godz. 18.oo w Klubie Artystycznym „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury kolejną wystawę fotografii pt.: „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” był kolejnym sukcesem artystycznym Autora – Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego.

         Wielkoformatowe barwne fotografie zaprezentowały w całej krasie, owo prawie niezauważalne bogactwo regionu. Obok siebie jawiły się zabytkowe dwory i pałace, konkurujące z nowo wzniesionymi rezydencjami, określającymi współczesne gusty i trendy w tego rodzaju architekturze.

         Autor gromadząc ich wizerunki w jednym miejscu dowiódł, że Grójeckie zachowując w swej materii tak wiele zabytkowych budowli rezydencjonalnych, jest nie tylko regionem wielce zasobnym, ale i dumnym ze swojej przeszłości, pozwalającym w powiązaniu ze współczesnymi osiągnięciami mieszkańców, na szeroko rozumianą promocję.

         Wernisaż wzbudził wielkie zainteresowanie i wywołał wiele emocji. Zgromadził wielu mieszkańców, wśród których znaleźli się i miejscowi notable. Spotkanie uświetnili: wicestarosta Marian Górski, burmistrz Jacek Stolarski, wice burmistrz Janusz Gaweł, radni: Eugenia Poradzka i Kazimierz Kochański, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zbigniew Krawczak, a także gość z sąsiedniego powiatu: Tadeusz Murzyn, prezes Towarzystwa Cyklistów w Jaktorowie i współtwórca Małego Wyścigu Pokoju – regionalista i wielu innych.

         Atmosferę spotkania uprzyjemnił recital duetu: Martyny Siwek – wokal, wykonującej angielskojęzyczne piosenki z repertuaru Indii Arie („Ready for love”) i Creeda Itool („Alone”) i Łukasza Pękackiego – gitara, a także solowy koncert pianistyczny Dariusza Bitnera.

         Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki okazał się twórcą wszechstronnym, prezentującym przez lata swój dorobek artystyczny, od kowalstwa artystycznego, przez fotografię do publicystyki. Dorobek ten jest zauważalny nie tylko w regionie, bowiem Artysta promuje Grójeckie także w dość oddalonych regionach. Ostatnio wystawiał swoje fotografie we Włocławku na Kujawach i Włodawie na Podlasiu, a jego książki trafiają na wszystkie kontynenty w miejsca, gdzie dotarli grójecczanie.

         Wszystkie jego prace cieszą się wielkim zainteresowaniem, a na spotkania z nim przychodzi coraz więcej Zainteresowanych, bowiem każde z nich – dzięki swoistej emanacji Autora – jest swego rodzaju show.

         Także jego dorobek literacki stanowi już niezaprzeczalny i wielce wartościowy dokument, zaś ostatnio wydany album: „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” – stanowiący trzecią część cyklu „Grójecczana” – po „Gniazdach…pałacach i dworach w Grójeckiem”, oraz „Świątyniach…kościołach i kaplicach w Grójeckiem” – powinien zostać przedstawiony do nagrody literackiej Marszałka Sejmiku Samorządowego województwa mazowieckiego. Stanowi on bowiem wspaniałą wizytówkę regionu.