70 lat Biblioteki Gminnej w Odrzywole

Dzień 24 maja 2018 roku był w Odrzywole dniem szczególnym. O godz. 17 oo Salę Konferencyjną Urzędu Gminy wypełnili zaproszeni goście z całego powiatu, wśród których obecni byli starosta przysuski Marian Niemirski, przedstawiciele województwa, oraz bibliotekarze powiatowi i gminni, nauczyciele, mieszkańcy Odrzywołu i wszyscy, którym książka jest bliska.

Niecodzienną uroczystość – 70 – lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole, otworzył wójt gminy Odrzywół – Marian Kmieciak, który powitał zebranych. Odniósł się do dziejów biblioteki jako instytucji i jej znaczenia w lokalnej społeczności, podkreślając równocześnie, że jest pełni też ona funkcję lokalnego Domu Kultury. Przybliżył osobę wieloletniej dyrektorki placówki – Bogumiły Stępień, wskazał jej i biblioteki osiągnięcia, współpracę ze szkołami współudział w wielu organizowanych przez gminę imprezach kulturalnych., oraz – co ważne – publicznie ją  –  za całokształt pracy zawodowej – nagrodził.

Po wystąpieniu wójta glos zabrała ww. Bogumiła Stępień, referując historię biblioteki od chwili jej powołania.

Głównym jednak punktem spotkania, był okolicznościowy referat, który wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii, publicysta regionalny i mieszkaniec gminy.

Wielce interesujące, ponad półgodzinie wystąpienie, odnoszące się do dziejów bibliotek w Polsce, w nawiązaniu do historycznych też książnic, ich znaczenia i wpływu na naukę, rozwój cywilizacyjny, oraz intelektualny rozwój człowieka, przyjęto z zainteresowaniem i uwagą.

Część artystyczną uroczystości wypełnił znakomicie przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole – program artystyczny, zamknięty tradycyjnym polonezem, po którym nastąpił zwyczajowy poczęstunek i długie rozmowy w kuluarach.

Ta niezwykle podniosła uroczystość skupiająca luminarzy lokalnej kultury, była wielkim wydarzeniem kulturalnym w dziejach Odrzywołu.