Z książką w Wilkowie

Na zaproszenie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Panka w Wilkowie w gm. Błędów i wilkowskiego oddziału Gminnej Biblioteki Publicznej tamże, w dniu 12.12..2017 o godz. 9.55  z uczniami i nauczycielami  spotkał się Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, regionalista i autor wielu publikacji odnoszących się do dziejów rodzin i  Południowego Mazowsza. Także dziennikarz, stale współpracujący z „Okolicą. Gazetą Południowego Mazowsza” i członek Związku Literatów na Mazowszu.

Spotkanie dotyczyło dziejów Wilkowa i związanych z tą miejscowością ludzi znanych w historii regionu i nie tylko. Przede wszystkim Jakuba Kubickiego – spoczywającego na miejscowym cmentarzu – wybitnego architekta końca XVIII wieku,  Krzysztofa Ciborowicza Wilskiego – twórcy Akademii Podlaskiej, Wojciecha Fangora – artysty malarza i wielu innych.

Poza tym, uczestników spotkania interesowały zagadnienia związane z dziejami rodzin zamieszkałych w Wilkowie i okolicy, oraz miejscowości sąsiednich.

Wilków to stara miejscowość, położona na historycznym pograniczu ziemi czerskiej i rawskiej, zasiedlona przez wiele rodzin polskiej szlachty gniazdowej, co było przyczynkiem do omawiania historii regionu.

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a ograniczony planem zajęć czas, uniemożliwił przekazanie zainteresowanym wszystkich oczekiwanych przez nich  informacji. Zapowiedziano więc kolejne spotkanie już we właściwych grupach zainteresowań.