Babska Rzeczpospolita

W dniu 13 grudnia 2015 roku, stowarzyszenie „Babska Rzeczpospolita”  w Klwowie – w powiecie przysuskim, zorganizowało spotkanie pn. „Region i jego dzieje”.

O godz. 15.oo w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, zebrało się wielu zainteresowanych  tematem mieszkańców. Spotkanie otworzyła Dorota Macierzyńska – prezes stowarzyszenia, dokonując prezentacji  gościa, którym był Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii.

Po krótkiej prezentacji – w wielce sympatycznej i wręcz rodzinnej atmosferze przy kawie – przeprowadził wykład pt.: Nazwisko i jego rozwój”, odnosząc się przy tym do etymologii nazwisk lokalnych, powiązanych  historycznie z regionem.

Wykład odebrano z zainteresowaniem, o czym świadczyła podjęta potem dyskusja, znacznie wykraczająca poza zaplanowany czas spotkania.

Spotkanie to zainaugurowało stałą współpracę  Stowarzyszenia z Instytutem Genealogii.