Spotkanie w Odrzywole

W dniu 6 maja 2016 roku o godz. 18.oo  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole zebrali się zaproszeni przez Wójta Gminy – Mariana Kmieciaka i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Bogumiłę Stępień, sympatycy czytelnictwa.

Tego dnia promował swoje najnowsze publikacje: „Kacałowe siedlisko”, „Grójec i nie tylko”, oraz „Przekręty historii” – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

Pierwsza z nich to książka jednego tematu i jednego obiektu,  sympatyczna opowieść o rewaloryzacji zabytkowej chałupy w jednej ze wsi powiatu sokólskiego w białostockim, opartej o dzieje ludowej architektury drewnianej na Podlasiu, w odniesieniu do tradycji.

Jej promocja miała na celu uświadomienie zainteresowanym, że ratując od zapomnienia popadające w ruinę piękne obiekty ludowej architektury  drewnianej, wzbogaca się tym samym walory krajoznawcze regionu, świadcząc o kunszcie  dawnych budowniczych. A obiektów tych w okolicach Odrzywołu jest wiele.

 „Grójec i nie tylko”  – to piąty już tom historycznych esejów regionalnych, odnoszących się do  dziejów regionu, a publikowanych już częściowo w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Treść książki – napisana w dość sensacyjnej manierze – odnosi się do nieznanych dotąd dziejów wielu osób z regionu i ich spraw, a które miały oczywisty wpływ na historię lokalną.

Jednak bezsprzecznie bestsellerem na rynku czytelniczym jest kolejna książka Andrzeja Zygmunt Roli – Stężyckiego, pt: „Przekręty historii”.

To niezwykła opowieść omawiająca narosłe przez lata mity wokół wydarzeń i osób historycznych, którymi Polacy przez lata też karmieni, za prawdę przyjęli. Ta zaś jest zupełnie inna.

Autor przybliżając nieznane wielu Czytelnikom  epizody z życia bohaterów narodowych,  obnaża niektóre ich a mniej popularne działania, nie próbując jednak pozbawić ich bohaterskiego nimbu. Opisując te postacie, pokazuje ich bardziej ludzkimi, podobnych większości rodaków, ze wszystkimi ich wadami i popełnianymi błędami.

Treść książki jest wielce adekwatną do każdego okresu w dziejach Polski, stąd też  dość w niej  szerokie spektrum historyczne.

W trakcie prawie dwugodzinnego spotkania  z wypełniającymi po  brzegi salę Czytelnikami, Autor wielce sugestywnie omawiał poszczególne książki, dotykając także spraw związanych z warsztatem pisarza. Temat – zwłaszcza w odniesieniu do treści „Przekrętów historii” – wywołał wielkie zainteresowanie i wywołał dyskusję, która kontynuowano jeszcze długo po spotkaniu w kuluarach.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki  jest pisarzem rozpoznawalnym już nie tylko w regionie. Jako członek Związku Literatów na Mazowszu, uczestnik wielu konferencji naukowych i warsztatów literackich, prezentuje swoją twórczość w znacznie szerszym wymiarze, będąc ambasadorem regionu w Europie i innych też kontynentach.

Spotkanie to uświetnił znakomity sekstet flanżecistek z  młodzieżowego zespołu „MATEUSKI z Myślakowic, pod batutą  znanego muzyka i pedagoga Jana Czerskiego, którzy na tę uroczystość przygotowali wiązankę folklorystyczno – patriotycznych utworów, porywając słuchaczy do wspólnego śpiewania.

Promocję zamknął mini recital  sióstr Tomczykównych z Myślakowic: Marii – flet, Anny – obój i Małgorzaty – skrzypce, uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomiu, które wykonały solowe prezentacje fragmentów dzieł znanych kompozytorów.

W spotkaniu, gośćmi którego byli m.in. nauczyciele szkół lokalnych, radni i pracownicy Urzędu Gminy, uczestniczyli także licznie  uczniowie Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa.