Benefis. Historyczny show

Dzień 25 listopada 2015 roku przeszedł do historii. Zorganizowany przez Grójecki Ośrodek Kultury benefis Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – historyka regionalisty i publicysty –  był bez wątpienia jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych tego roku w życiu lokalnej społeczności.

Zorganizowany z okazji potrójnej rocznicy benefisanta: 70 – lecia urodzin, 45 – lecia pracy zawodowej i 40 – lecia pracy publicystycznej, zgromadził tego dnia w Sali Kinowej GOK wielu mieszkańców Grójca i nie tylko.

O godz. 19.oo głośny akord fanfar obwieścił  zebranym początek imprezy. Kurtyna poszła w górę.

Prowadzący – znany dziennikarz Sławomir Drygalski – powitał licznych gości bohatera wieczoru, wśród których byli także jego przyjaciele spoza regionu: mec. Tadeusz Murzyn – regionalista z Grodziska Maz., kpt. jacht. Andrzej Kacała – pisarz i podróżnik z Kopenhagi, Bogdan Sarwiński – artysta fotografik z Warszawy, płk Lech Staniszewski z Gostomi, oraz mieszkańcy Nowego Miasta n/Pilicą i gminy Odrzywół w powiecie przysuskim.

Wielce interesujące laudum wygłosił znany historyk i regionalista dr Remigiusz Matyjas, który w eleganckiej manierze i wielce dowcipnie przedstawił biografię benefisanta, siedzącego w okazałym fotelu ulokowanym w centrum obszernej sceny.

No i…zaczęło się!

Imprezę rozpoczął dynamiczny występ zespołu „Babska Rzeczpospolita” – stowarzyszenia kobiet z Klwowa w powiecie przysuskim, prowadzone przez prezes Dorotę Macierzyńską i choreografkę Beatę Tomczyk – który w fantastycznych kostiumach zaprezentował bardzo interesujące układy choreograficzne i porwał widownię piosenkami znanych wykonawców.

Przy nie milknących oklaskach dla zespołu, prowadzący spektakl  i Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, zapraszali na scenę przyjaciół: Krzysztofa Lichosika – księgarza, Bohdana Czacharowskiego i Kazimierza Kochańskiego – nauczycieli i Grzegorza Rejera – dyrektora GOK w Grójcu, z którymi wspominał najciekawsze wydarzenia z życia benefisanta.

Wspomnienia kontynuowano między solowymi wystąpieniami Marii Świątkiewicz i Krzysztofa Wołukanisa, solistów zespołu „Średnia 55”, kierowanego przez gitarzystę Władysława Miziołka, a  grającego najpiękniejsze utwory zespołów: „Blekaut”,   „Niebiesko– Czarni” i „Dżem”.  Gościnnie wystąpił także znakomity gitarzysta – Bogdan Sabała z Warki, akompaniujący Krzysztofowi Wołukanisowi w kilku utworach bluesowych.

Wartkie prowadzenie i rozwijająca się „na żywo” – bez przysłowiowego „zadęcia – sytuacja, sprzęgnięta była ze stale przewijającymi się na ekranie fotografiami, które w tle odnosiły się do biografii bohatera wieczoru, prezentując go w różnych okresach jego życia, od niemowlęctwa do chwili obecnej. Na ekranie przetaczały się także jego dokonania, od życia zawodowego przez sport, turystykę, działalność społeczną, kulturalną, aż po publicystykę, dziennikarstwo. Ogromny dorobek wielce pracowitego życia. Biografii tej – bez przesady – wystarczyłoby dla kilku osób.

Ten niecodzienny  i retrospektywny przekaz znakomicie uzupełniał wydarzenia na scenie, wyzwalając u widzów własne skojarzenia powodujące to, że i  widownia sceną się stała.

W finale głos zabrała Bogumiła Stępień – dyrektor Biblioteki Gminnej w Odrzywole – która wręczając w imieniu wójta gminy Odrzywół Mariana Kmieciaka okolicznościową statuetkę, podziękowała benefisantowi za kilkuletnią już współpracę kulturalną w gminie.

Życzenia dalszej pracy na rzecz regionu i wszelkiej pomyślności, złożył także Zdzisław Gosk – wiceprezes Piaseczyńsko – Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej, oraz Dorota Macierzyńska – szefowa zespołu estradowego z Klwowa, z którym Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki nawiązał współpracę medialną.

Spektakl zakończył żywiołowy występ artystek „Babskiej Rzeczpospolitej”, porywając widzów nie tylko gorącymi rytmami cygańskiego tym razem folkloru i rozpiętością rodzajową, ale też znakomitymi strojami i doskonałą choreografią. Ich zaangażowanie i charyzma dowiodły i tym razem, że…”nie samym chlebem człowiek żyje”.

Wieczór 25 listopada 2015 roku jest już historycznym. Było to święto nie tylko benefisanta, ale i  całej społeczności kulturalnej regionu. Niestety zabrakło na nim starosty, burmistrza i innych notabli w tym i z gmin okolicznych. A szkoda, bowiem Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki od 40 lat non profit  na rzecz regionu, Grójca i gmin w powiecie pracuje, będąc ich ambasadorem w Polsce i nie tylko.

I choć od kilku lat mieszka poza regionem, nadal dla niego tworzy, publikując kolejne książki, oraz artykuły w prasie ogólnopolskiej i lokalnej,

Jak na ich tle wypadły gminy Odrzywół – która wydelegowała komitet i gmina Klwów – zapewniająca zespołowi  bezpłatny transport autokarem, pozostawiamy bez komentarza. W imieniu zaś benefisanta dziękujemy zespołom „Babska Rzeczypospolita” z Klwowa i „Średnia 55” z Grójca, za udział non profit w spektaklu, życząc im dalszego rozwoju i wszelkiej pomyślności. Także wspólnych spotkań, bowiem dla uczestników benefisu obydwa zespoły pozostaną nie kwestionowanymi jego bohaterami. I obydwa też zespoły wpisały i wpisują się pozytywnie w dzieje sąsiadujących ze sobą regionów.

Jeszcze nie ucichły echa tradycyjnego i śpiewanego przez całą salę „Sto lat”, a my – i zapewne wielu też mieszkańców regionu – oczekując kolejnego artykułu z dziejów regionu, nadal tkwimy w tych podniosłych akordach.

Sto lat Panie Andrzeju!