Rozmowy o dziennikarstwie

Dziennikarstwo jest jednym z najbardziej interesujących kierunków studiów, najczęściej branych pod uwagę, przez podejmujących dalszą edukację uczniów szkół średnich. Profesja ta bowiem bez wątpienia lokuje absolwentów tego kierunku, w dość uprzywilejowanej – jak się uważa – społeczności. Jednak wiedza o specyfice zawodu, odpowiedzialności i wymaganiach kwalifikacyjnych jest znikoma. W wielu też przypadkach utrzymuje się na pograniczu mitów. Wychodząc naprzeciw potrzebie – zapewne na wniosek zainteresowanych – w dniu 17.10.2016 roku o godz. 13.oo w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach k/Odrzywołu w powiecie przysuskim, zorganizowano spotkanie, prowadzone przez nauczycielkę tej szkoły – Bożenę Kmieciak, którego tematem były: „Rozmowy o dziennikarstwie”. Gościem spotkania był Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii, historyk, wydawca, publicysta i dziennikarz związany m.in. z „Okolicą. Gazetą Południowego Mazowsza”. Licznie tego dnia zgromadzeni na sali uczniowie, wraz z dyr. Dorotą Sokołowską i polonistką Dorotą Niezabitowską, z wielkim zainteresowaniem słuchali wprowadzającego ich w zagadnienie prelegenta. Ten zaś dowcipnie i z niezwykłą swadą przekazywał zebranym informacje, prowokując do dyskusji. I tak też się stało. Uczniowie niezwykle aktywnie podjęli wielowątkową rozmowę, która mimo zaplanowanego czasu, zakończyła się godzinę później, aczkolwiek jej finał zamykał się jeszcze w kuluarach. Słuchacze z wielką sympatią odebrali Gościa, zadawali też pytania wybiegające poza określony temat, tym samym znacznie wzbogacając zakres rozmowy i wykazując potrzeby tematyczne interesujące uczniów, co też zakończyło się obietnicą organizacji kolejnych spotkań. Owe tematyczne „rozmowy” wykazały wielką kulturę słuchaczy. Po prostu umieli słuchać, co dziś – zwłaszcza w tym przedziale wiekowym – jest rzadkie. Umieli też pytać, byli rzeczowi i naprawdę zainteresowani tematyką poruszanych zagadnień. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, to szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją, nic dziwnego więc, że jej kadra i uczniowie, godnie tę tradycję kultywują.