Biblioteka Gminna

W dniu 23.05.2005 w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim otwarto nowy lokal Biblioteki Gminnej. Uroczystego otwarcia placówki – w czasie okolicznościowej sesji Rady Gminy – dokonali Starosta Grójecki Mirosław Maliszewski i Wójt Gminy Jasieniec – Marek Pietrzak. Sesje Rady prowadziła Bożena Szcześ, zaś okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektorka Gminnej Biblioteki – Bożena Celejewska.

Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, sołtysi oraz przedstwiciele lokalnych Instytucji i mieszkańcy. Otwarcie nowego lokalu biblioteki było niezywkle ważnym wydarzeniem. Okolicznościowy referat pt:” Tradycja a świadomość społeczna” wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – Dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu.
(KK)