Gość z Sankt – Petersburga

W dniach 29.10. – 3.12.2005 gościł w Instytucie Genealogii członek Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego – pan Anatol Krukowski. Prowadził on – jako potomek osiadłych niegdyś w Rosji Polaków – w ramach współpracy tematycznej – kwerendę w zasobach bibliotecznych Instytutu.
Uczestniczył on również – w dniu 25.11.2005 – w spotkaniu członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie, oraz w dniu 26.11.2005 z organizatorami i wystawcami Giełdy Sarmackiej, zorganizowanej w ramach dorocznych Targów Książki Historycznej w Warszawie.