Biejkowscy herbu Jastrzębiec i Trzaska z Biejkowa

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

Biejkowscy to rodzina gniazdowa wywodząca się z dóbr Biejków położonych na trakcie Warka – Białobrzegi, w odległości około 6 km na północny – wschód od Białobrzegów. Obecnie miejscowość o tej nazwie przynależy administracyjnie do gminy Promna w powiecie białobrzeskim.

Wieś tę wzmiankowano już w roku 1313 (Byecowo), 1434 (Byeycowo)1576 (Bieikowo), 1783 (Bików Pruszkowski, Bików Sadowski). Od roku 1880 ugruntowała się obecna jej nazwa – Biejków. Niegdyś wieś parafialna, dziś należy do parafii Promna, do której parafię biejkowską przeniesiono.

Rodzina ta – przynależna do herbu Jastrzębiec – była liczącą się w regionie. Koligacąc się z okolicznymi rodzinami – Chinowskimi, Leśniowolskimi, Bonieckimi, Jastrzębskimi, Rosochowskimi, Rykalskimi, Ogrodzieńskimi, Gośniewskimi, Trzylatkowskimi, Jeżewskimi, Braneckimi, Boglewskimi, Zawiszami, Rudzkimi, Oczosalskimi, Ulenieckimi, Michałowskimi i wieloma innymi – osiagnęła liczącą się pozycję, stając się jedną z wiodących. Przedstawiciele tej rodziny byli elektorami królów polskich Władysłąwa IV, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana Kazimierza Jana III Sobieckiego i Augusta II Sasa, reprezentując w elekcjach: ziemię czerską, ziemię rawską, ziemię warszawska i województwo sandomierskie. Byli także stronnikami Augusta III Sasa i posłowali z województwa riuskiego. Osiedlili się również w ziemi przemyskiej..

W roku 1362 książę mazowiecki Trojden, nadał te dobra – do których należała także sąsiednia Biejkowska Wola – komesowi Stankowi z rodu Jastrzębców, od których to rodzina nazwisko przyjęła. Początkowo pisali się: z Biejkowa, potem już: Biejkowski. Replica Omega Watches

Potomek tegoż Jan wraz z synami Mikołajem i Andrzejem dziedziczył na Biejkowie w roku 1416.Ten to Jan pozyskał w roku 1444 od księcia mazowieckiego Bolesława, kilka przywilejów dla Biejkowa, Woli Biejkowskiej, Falęcic, Gór i Zbroszy. Ożeniony z Anną Ciołkówną, miał z nią dwóch synów: Mikołaja i Jana, którzy to w roku 1471 przeprowadzili dział dóbr. Mikołajowi – żonatemu z Anną Mińską kasztelanką czerską – przypadły Falęcice, Janowi – Biejków. W dziale tym uczestniczyły siostr ww braci: Anna i Wiączka.

W roku 1446 źródła wzmiankują w Biejkowie Zdzisława, od którego to – w głównej linii – znakomity polski heraldyk Adam Boniecki wyprowadził genealogię aż do początku wieku XVIII. Wiedza o wielu znanych historycznie Biejkowskich jest dość obszerna, ale brak powiązań między poszczególnymi przedstawicielami rodziny, uniemożliwia właściwe zaprezentowanie chronologii jej dziejów.

Rodzina ta wydała wielu znakomitych przedstawicieli, dzierżących różnorodne urzędy ziemskie, między innymi: podstolich, stolników, podstarościch, starostów, podsędków, sędziów grodzkich i ziemskich, podczaszych, cześników, pisarzy grodzkich i ziemskich, łowczych i inne, oraz pełniąc służbę wojskową i zajmując stanowiska w hierarchii kościelnej,

Biejkowscy dzierżyli wiele dóbr w regionie, wśród których poza wspomnianymi wyżej Biejkowem, Biejkowską Wolą, Falęcicami, Górą, Zbroszą i Promną były także w częściach: Rzyśko i Rzyśkowa Wieś – 1664, Jastrzębia – 1668, Wodziczna – 1693, Popiele – 1580, Petrykozy – 1650, Bońków – 1658 i Wólka Petrykowska – 1690. Dobra te – i inne – wielokrotnie znajdowały się w obrocie. Tu zaperezntowano tylko owe największe i pozostające najdłużej w posiadaniu rodziny.

Byli również donatorami kościołów. Pierwotnie fundowali parafię w Biejkowie, przeniesioną potem do Promny, przez lata łożąc na jej utrzymanie z dóbr Promna, Falęcice, Wola Biejkowska, Zbrosza i Góry. Na kościół w Goszczynie zapisali w roku 1694 sumę 28000 florenów, a 800 florenów w roku 1698.

W roku 1827 Biejków liczył 17 domów i 140 mieszkańców. Sąsiednia Biejkowska Wola miała w tym czasie 20 domów i 197 mieszkańców.

Ta liczna niegdyś i znaczna rodzina wymarła w liniach męśkich w początkach wieku XVIII. Dziś nikt już nie nosi nazwiska Biejkowski, miana jednej z najstarszych i najbardziej znaczących rodzin grójecczyzny. Linia rodowa tej rodziny zamknęła się na Antonim Biejkowskim – urodzonym w roku 1707, synu Zdzisława i Anny Lesiowskiej. Potomkowie tej rodziny żyją w liniach żeńskich, nosząc już inne nazwiska.