Ciechanów. Spotkanie autorskie

W dniu 10 października 2018 roku, członkowie Związku Literatów na Mazowszu podjęli – zgodnie z programem XXIII edycji Ciechanowskiej Jesieni Poezji – m. in. – spotkania autorskie w okolicznych szkołach, zorganizowane w ramach obowiązujących programów edukacyjnych.

Celem  ich było zapoznanie uczniów z warsztatem literackim autorów i ich dorobkiem, oraz przybliżenie całokształtu wartości literatury, w zakresie indywidualnej twórczości.

Tego dnia gościem Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, był Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii i publicysta, specjalizujący się w dziejach Południowego Mazowsza, w oparciu o powiat grójecki.

W programie swojego wystąpienia, zaprezentował on zebranym ten region i jego historyczne posadowienie, oraz związki z Ciechanowem.

W bogatej prezentacji – wizualizując jej treść – ukazał sylwetki ludzi regionu i ich biografie, obiekty budownictwa rezydencjonalnego i sakralnego, oraz – co spotkało się z dużym zainteresowaniem – odniósł się także do dziejów rodzin, też z regionu ciechanowskiego.

Tego typu prezentacje publicystów i ich warsztatu, przekazywanie bezpośrednich informacji w zakresie specjalności i bezpośredni kontakt z zainteresowanymi, to znakomite przedsięwzięcie edukacyjne, czego przykładem jest właśnie Ciechanów.

Ciechanowska Jesień Poezji to cykliczna – dwudniowa – impreza kulturalna, organizowana przez Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, o ustalonej już renomie.